Norge

Skal ikke se barne-TV fra hjemlandet

Barn som ikke kan norsk, bør nektes å se barne-TV fra hjemlandet. Det mener Fremskrittspartiet i Oslo. Partiet vil også kutte pengestøtte for foreldre som ikke følger krav.

Fremskrittspartiet (Frp) i Oslo vil bedre integreringen i byen. Mandag legger de fram mange forslag for Oslo bystyre. Blant dem er at barn som ikke kan norsk, bør nektes å se på barne-TV fra hjemlandet. De vil også ha krav til innvandrere. Hvis de ikke følger kravene, vil partiet kutte pengestøtte. Eller at barnevernet kan komme og hente barna.

– Vi kan ikke lenger sitte stille og se på at norske barn født av norske statsborgere møter første skoledag uten å kunne norsk. Det er svikt i omsorgen, og omsorgssvikt får følger, sier Carl I. Hagen til avisa VG. Han er politiker i Frp.

Frp vil ha en egen etat i Oslo kommune. Den skal jobbe med integrering. Foreldrene skal ha en plan for å lære barnet norsk etter fødselen. Så bør etaten varsles dersom det ikke skjer, mener Hagen. Etaten skal også få rett til å stanse pengestøtte hvis foreldre ikke gjør som den sier.

Øystein Sundelin er gruppeleder for partiet Høyre i Oslo. Han er ikke spesielt glad for Hagens forslag.

– Folk skal få den støtten de har krav på. Men at trygdepenger skal gis etter hvilke TV-program barna ser på, er jeg veldig skeptisk til, sier Sundelin.

Siste utgave

På forsiden nå