Norge
Bildet viser en far som leverer barn i barnehagen.

– Mer permisjon gir ikke mer likestilling

Fedre er mer hjemme med babyen enn før. Det hjelper ikke kvinnene, viser rapport.

Foreldre får fri med lønn etter at de har fått barn. Faren får et bestemt antall uker av denne permisjonen. Denne delen hører bare til far. Men den norske ordningen får også kritikk.

Den såkalte fedrekvoten var en gang seks uker. Så ble den gjort om til ti uker. Nå har forskere sett på hvilke følger dette fikk.

Mer permisjon til far har ikke hjulpet kvinner. De har ikke fått mer lønn eller andre typer jobber. Det viser en ny rapport.

Det er Institutt for samfunnsforskning som har laget rapporten.

Forskerne har sett på permisjonen til omtrent 18.000 norske par. De fikk barn før og etter at fedrekvoten ble endret. Det var i 2009.

– Flere fedre tok permisjon. De var hjemme i fire uker mer. På denne måten virket endret fedrekvote, sier forsker Kjersti Misje Østbakken.

For kvinner har ikke mer permisjon til far hjulpet særlig. De tjente ikke mer penger. De fikk ikke nye eller andre typer jobber.

Kvinner tjener mindre enn menn i gjennomsnitt. De er sjeldnere sjefer. Mange jobber heller ikke fulltid.

Lange permisjoner får ofte skylda for at det er slik, skriver nyhetsbyrået NTB. Kvinner er mer borte fra arbeidslivet enn menn.

Mor tar oftest mest av permisjonen. Selv om faren kunne vært mer hjemme med babyen, ifølge Østbakken.

– Dette er ikke overraskende. Menn tar som regel akkurat den permisjonen de må ta, sier hun.

Fedre har fått enda mer permisjon siden 2009. 1. juli ble fedrekvoten 15 uker.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå