Norge

«Nora» skal hjelpe ungdom

Nettportalen Nora skal hjelpe ungdom mot negativ sosial kontroll. Statsråd Jan Tore Sanner vil hindre ufrie liv.

Unge mennesker i Norge opplever at andre vil ha kontroll på livene deres. Det vil regjeringen gjøre noe med.

Nå kommer en egen nettportal. Den heter «Nora» og har adressen imdi.no/nora.

Den skal hjelpe ungdom som er utsatt for negativ sosial kontroll.

Portalen er oppkalt etter personen Nora i et teaterstykke skrevet av Henrik Ibsen. Noora er også en kjent karakter i TV-serien «Skam» på kanalen NRK. Den er populær blant unge.

Jan Tore Sanner er kunnskaps- og integreringsminister. Han lanserte onsdag den nye nettportalen.

– Alle barn og unge har rett til å leve frie og selvstendige liv. Flere skal lære om negativ sosial kontroll gjennom Nora. De skal få vite mer om rettigheter de har og hvem de kan kontakte for å få hjelp, sier Sanner.

Portalen er ett av flere tiltak i kampen mot negativ sosial kontroll.

Foreldre flest setter grenser for sine barn. Men noen barn og unge opplever negativ sosial kontroll. De blir truet og presset til å oppføre seg på en bestemt måte. Negativ sosial kontroll er ulike former for kontroll. Det kan være press, trusler og tvang. Presset brukes for å sikre at folk følger familiens eller gruppens normer.

På Nora kan ungdom se historier om hvordan det er å leve med negativ sosial kontroll.

Regjeringen har en egen handlingsplan mot negativ sosial kontroll. De har også laget egne filmer som viser dette. De kan du se her.

Trolig er det jenter med innvandrer-bakgrunn som er mest utsatt for sosial kontroll. Men negativ sosial kontroll kan også gjelde gutter og andre.

Alia Khan hjelper unge med utenlandsk bakgrunn som sliter med sosial kontroll. Men også etnisk norske ungdommer trenger henne. Les intervjuet her.

Regjeringen har til sammen 28 tiltak som skal hjelpe. Allerede er det ansatt 38 minoritets-rådgivere på skoler i Norge. De er fordelt på 15 fylker.

I tillegg jobbes det med ekstra støtte. Slik kan holdninger og praksis endres i miljøer der det skjer. Frivillige organisasjoner er viktig i dette arbeidet.

Det blir også mulig å holde tilbake pass for barn og unge. Det kan skje for barn og unge som står i fare for å bli etterlatt i utlandet. Eller tvangsgiftet.

Foreldre skal også få hjelp. Det blir en egen veiledning for foreldre i introduksjons-programmet for flykninger. Slik kan foreldre kan være en god støtte for sine barn i det norske samfunnet, skriver Kunnskaps-departementet i en pressemelding.

Mer fra Norge

På forsiden nå