Norge

Hvor mye trenger vi å jobbe?

Finansministeren sier vi må jobbe mer. Samtidig kjemper flere for seks timers arbeidsdag.

God tid til å handle i butikken før henting i barnehagen. Mer tid til å være sosial med venner. Mer tid til trening og bedre helse. Slik har det blitt for folk som jobber i ostepakkeriet Tine Heimdal i Trøndelag.

I nesten 13 år har arbeidsdagen deres vært seks timer lang. Det er 1,5 timer mindre enn det som er vanlig.

– Det er en kjempeflott ordning. Alle ansatte synes det har vært helt fantastisk, sier Kåre Pedersen til Klar Tale. Han er tillitsvalgt ved Tine Heimdal.

Det startet som et prøve-prosjekt. Men ledelsen stilte krav. Anlegget skulle produsere like mye som før. Og folk skulle ikke bli mer borte fra jobben som følge av sykdom.

– Vi leverte så gode resultater at det ble en fast ordning. Vi har gjort det kjempebra økonomisk. Og syke-fraværet er mindre, sier Pedersen.

– Sekstimers-dag gir mindre plager med musklene i fysisk krevende yrker. Det gjør at folk slipper å slutte lenge før pensjonsalder. Det gir bedre søvn og mindre stress, sier lege Ebba Wergeland. Hun er spesialist i arbeids-medisin og forsker.

Flere partier ønsker seks timers arbeidsdag med full lønn. Det gjelder særlig Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt. Men også Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne er stadig innom tanken. Arbeidstaker-organisasjonen LO jobber også for sekstimers-dag.

– Fra gammelt av har det vært en kamp for å frigjøre døgnets timer fra jobb. Ikke bare for bedre helse. Også for å kunne leve et liv utenom arbeidsgivers styring, sier Wergeland.

Men partiene til høyre i politikken er sterkt imot ideen. Det gjorde finansminister Jan Tore Sanner nylig veldig klart. Han er fra partiet Høyre.

– Legg det bort. Glem det, sa han til alle som kjemper for sekstimers-dagen.

– Det er folk som er i jobb, som betaler for velferden vår, sa Sanner.

Norge får mindre penger hvis folk jobber mindre, advarer han. Han mener vi isteden må jobbe lenger når vi blir eldre. Og at flere unge må i jobb.

– Det stemmer ikke at vi må jobbe mer, sier Wergeland.

Det er allerede for stort tilbud av arbeidskraft på arbeidsmarkedet, sier hun.

– Veldig mange får ikke lenger fast jobb. De må godta midlertidige stillinger eller deltid. Eller de får ikke jobb i det hele tatt.

Vi produserer mye mer per person i dag enn for noen tiår siden. Vi burde bruke det vi vinner på denne måten, på mer fritid. Ikke bare på høyere lønn, mener Wergeland.

– Vi trenger å forbruke mindre av hensyn til klimaet. Da trenger de fleste av oss ikke mer lønn, sier hun.

Men hva med inntektene til Norge? Dersom vi skal jobbe mindre. Hvem skal betale for å ta vare på alle som snart blir gamle? Løsningen kan være høyere skatt.

Statistisk sentralbyrå har tidligere regnet på dette for kanalen NRK. De fant ut at vi godt kan jobbe mindre og betale mer i skatt. Vi kommer uansett til å ha råd til å kjøpe mer enn i dag. Årsaken er at vi fortsatt kommer til å produsere mer og mer per person.

Nå er det likevel snart slutt på sekstimer-dagen hos Tine. Bedriften skal spare. De sier de vil tjene mer penger om folk begynner å jobbe 7,5 timer igjen.

– Det er trist og leit. Folk er sinte og oppgitt, sier Pedersen.

Fagforeningen foreslo å jobbe 6,5 timer. Og å droppe årets lønns-oppgjør. Det mener de at bedriften ville spart like mye på.

– Men de var ikke interessert i forslaget vårt, sier han.

Siste utgave

På forsiden nå