Norge

Vil lage regler for hvem som får komme inn i Norge

Grensen til Norge har vært stengt for utlendinger siden 16. mars. Men det har vært midlertidig. Nå foreslår regjeringen en lov som skal vare ut året.

16. mars ble det laget nye regler for å reise inn i Norge. Det ble strengere kontroll på grensen. Det var bare noen få som fikk komme inn, hvis de var fra et annet land enn Norge. Det er et forsøk på å hindre spredning av korona-smitte.

Nå foreslår regjeringen en ny lov. Den skal vare ut 2020. Den handler om hvem som kan bli nektet å komme inn i Norge.

 Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning. Men vi må følge situasjonen nøye. Det kan bli behov for nye innstramninger, sier Monica Mæland. Hun er justisminister.

Les mer: Snakker med andre land om å åpne grensene

I forslaget er hovedregelen at alle som er fra andre land kan bli nektet å komme inn i Norge. Men det er mange unntak fra den regelen. De fleste handler om jobb og familie. Folk som kommer for å søke asyl skal heller ikke bli avvist på grensa. Hvem som får komme inn, kan bli endret underveis.

De som blir nektet å komme inn i Norge, må dra med en gang. Det gjelder også de som er i Norge, uten å ha lovlig opphold. De som har lovlig opphold, skal følge de samme reglene som folk fra Norge.

Det er også foreslått en straff for å bryte loven. Det kan straffes med bøter, fengsel i seks måneder, eller begge deler.

Les også: Prøvde å flykte til Norge over Barentshavet

Siste utgave

På forsiden nå