Norge

– Vi er inne i bølge to

Bent Høie sier det kommer nye tiltak for å stoppe smitten med korona. Det må til for å hindre at Norge skal miste kontroll på smitten.

–  Nå er det alvor. Det siste døgnet har over 700 blitt smittet. Vi våkner til nye rekorder. Vi har utbrudd i alle fylker. Hvis dette fortsetter, vil helsevesenet slite med å gi alle hjelp, sier helseminister Bent Høie.

Han leste opp ting folk i hele landet har sagt til medier. Han er glad for at så mange vil gjøre en innsats.

–  Det gjør at jeg har tro på at vi kommer i mål. Men nå sprer smitten seg så fort at vi ikke kan se og vente om tiltakene vil virke. Vi kommer med nye tiltak denne uka. De fire viktigste er fortsatt de samme. Hold en meter avstand. Vær hjemme hvis du er syk. Vask hendene. Og begrens hvor mange du har kontakt med, sier Høie.

Han sier det nå er behov for flere tiltak. Det kan bli både nasjonale og lokale tiltak.

– Vi er inne i bølge to. Vi har kontroll, men det er presset i flere kommuner. Vi er helt avhengig av at tiltakene fungerer. Det vi gjør sammen nå er for å unngå at vi må stenge helt ned igjen. Vi kan ha en fordel av at andre land er lenger i bølge to. Da kan vi kanskje lære noe av dem. Men ingen har vært i situasjonen før, sier Høie.

– Smitten sprer seg fort. Det er alvorlig. Det er ingenting som tyder på at det skal gå saktere. De som sporer smitte er allerede presse. Det kan til slutt bli en umulig jobb. Vi ser også at en større andel av prøvene er positive. Og vi tror vi oppdager færre av de smittede, sier Camilla Stoltenberg. Hun er direktør ved Folkehelse-instituttet.

Bjørn Guldvog sier det samme. Han er helsedirektør.

– Hver person som er smittet, sprer smitten 1,3 andre nå. Hvis det fortsetter slik, vil vi få 30 prosent flere smittete for hver femte dag. Da kan det bli en krevende vinter, sier han. Men han har tro på at tiltakene kan virke.

Det gjør også Kjell Ingolf Ropstad. Han er barne- og familieminister.

– Vi kommer med nye tiltak. Det gjør vi fordi vi fortsatt tror vi kan stoppe smitten, sier han.

– Vi er nå i en veldig alvorlig situasjon. Men vi vet mer om viruset nå enn i mars. Det gjør at vi kan treffe bedre med tiltak for å stoppe smitten, sier Ropstad. Han sier voksne må være klare for strengere tiltak. Det skal hindre at barn og unge mister tilbud de skal ha. Han minner også om at tilbud skal holdes åpne så lenge som mulig.

– Mange må leve med tiltak i lang tid. Da er det viktig å tenke nytt for å finne nye tilbud til de som trenger. Alle kommuner må jobbe for å stoppe smitten. Det vil også redde mange liv. Men de må også jobbe for å sikre tilbud til de som er sårbare, sier Ropstad.

Han sier kommunene skal få mer penger, men ber også kommunene finne nye løsninger. Ingen skal være alene så lenge de kan unngå det.

– Alt kan ikke bli løst med penger. Det er viktig at vi ser de som trenger omsorg eller trenger noen å snakke med. Vi trenger hverandre også når vi ikke kan være sammen.

– To av tre som måtte slutte i jobben som følge av korona, har fått den tilbake. Men krisen er ikke over. Det er usikkerhet rundt smitten i framtida. Og det er usikkert hva nye tiltak vil føre til for arbeidslivet. Derfor skal flere tiltak vare lenger, sier Henrik Asheim. Han er arbeids- og sosialminister.

Han sier folk  skal få mer i dagpenger. Det skal vare ut mars neste år. Reglene for sykepenger skal vare like lenge. De skulle egentlig tilbake til det vanlige fra nyttår. Foreldre skal også få flere omsorgsdager neste år. Det kan bli nødvendig hvis barnehagen må stenge som følge av smitte. De får 40 dager i stedet for 20.

Mer fra Norge

På forsiden nå