Norge

Ber barnevernet bli flinkere til å hjelpe minoritets-familier

Det norske barnevernet må skape mer tillit. Og de må bli flinkere til å hjelpe minoritets-familier. Der anbefaler Europarådet.

Flere norske saker om barnevern har blitt behandlet i Den europeiske menneskeretts-domstolen i Strasbourg. Norge er felt i flere av sakene. Domstolen er en del av Europarådet. Nå har de laget en rapport om diskriminering. Der har de blant annet skrevet om norsk barnevern.

Kommisjonen mot rasisme og intoleranse har laget rapporten. De sier barnevernet må bli bedre til å hjelpe familier med minoritets-bakgrunn. De skriver at det er viktig å la barn og foreldre få beholde kontakt med hverandre. Og å unngå å sette barn i forsterhjem med lite eller ingen mulighet til å være sammen med foreldrene. Det er også viktig å unngå adopsjon mot foreldrenes vilje, skriver de.

Det er lite tillit til barneverne blant grupper av minoriteter i Norge, ifølge rapporten. Dette påvirker forholdet til de som har plikt til å melde fra til barnevernet, ifølge kommisjonen. Det gjelder barnehage, skole og helsevesen.

Barnevernet bør prøve å plassere barn i familier med bakgrunn fra samme kultur. Der er når en familie skal ta over omsorgen for et barn. Det anbefaler rapporten. Dette er også for å gjøre det mulig å føre familien sammen igjen.

Kommisjonen skriver blant annet om en gutt som ble plassert i en kristen familie. Det skjedde selv om moren var muslim. Og ønsket at sønnen skulle få en muslimsk oppdragelse. I en annen sak måtte samvær med familien skje på et skandinavisk språk. Istedenfor på barnets morsmål.

Rapporten handler også om minoritets-barn og språk. Myndighetene bør sjekke språket til disse barna tidlig. De må gi hjelp i barnehagen. Det er for å sikre at barna kan norsk godt nok. Norge bør jobbe for at flere minoritets-barn begynner tidlig i barnehagen, mener kommisjonen.

De ber også om mer støtte i skolen. Det er for å gjøre forskjellen i resultater mindre for minoritets-barn. Og for å hindre at elevene slutter på skolen.

Norske myndigheter bør i tillegg lage en handlingsplan, mener kommisjonen. Det er for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle (LHBTI-personer). Folk flest og helsesykepleiere i skolen bør få vite mer om disse gruppene, mener de.

Siste utgave

På forsiden nå