Norge

Sier de vil saksøke staten

De som ble dømt i Nav-skandalen sier de vil saksøke staten. De krever at ofrene får erstatning.

Norge — Rune Halseth er leder for organisasjonen Nav-it. Marianne Evensen er sekretær. De varsler nå at Nav-it vil ha et gruppe-søksmål mot staten. Kravet er å få erstatning for måten Norge har behandlet ofrene i Nav-skandalen. De to er selv blant de som er dømt.

De tenker å saksøke staten på vegne av alle som er berørt i saken.

– Vi ber alle berørte om å ta kontakt. Da kan vi få en fullstendig oversikt, sier Halseth til nyhetsbyrået NTB.

Han mener det kan være flere tusen ofre for Nav-skandalen.

– Det er ønskelig at så mange som mulig henger seg på. Jo flere vi er, desto sterkere står vi, sier han.

Marianne Evensen snakket også med Klar Tale i vår. Hun var en av flere av de dømte som sier at de ikke forsto at de gjorde noe galt.

Organisasjonen mener det er flere typer ofre i saken. Flere enn bare de som er dømt. Dette er grupper de mener er ofre.

  • De som har sonet en straff som er feil.
  • De som har fått krav om å betale tilbake penger de har hatt krav på.
  • De som har varslet om at de vil reise til utlandet, og godtatt at de mistet trygda mens de var på reise.
  • De som har latt være å reise ut av landet for å kunne beholde trygda.

Arbeids- og sosialdepartementet er varslet om at det kan komme et søksmål. De fikk beskjed 16. juli.

Departementet har svart at det er ferie, og at de skal svare «innen rimelig tid». Onsdag ettermiddag hadde de heller ikke besvart spørsmål fra NTB.

Bjørn Kvernberg er advokat for Nav-it. Han sier det kan være en fordel for staten å få samlet alle sakene i ett.

– Alle som er blitt utsatt for straff, må få erstatning. Alle som er blitt utsatt for krav om å betale tilbake penger de skulle ha, må få pengene tilbake med renter, sier han.

Nav-skandalen ble kjent i 2019. Da ble det oppdaget at Nav i flere år hadde tolket og brukt regler feil. De hadde nektet folk å motta trygd mens de var på reise i et annet land i EU eller EØS. Men folk hadde krav på det.

I juli ble en sak behandlet i Høyesterett. Den mente at reglene kan ha blitt brukt feil helt siden 1994. De frikjente da en mann som tidligere var dømt til fengsel for å ha vært på ferie i Italia mens han fikk penger fra Nav. Det er ventet at dommen vil føre til en endring i hvordan slike saker skal bli behandlet i framtiden. Dermed kan også flere bli frikjent.

Siste utgave

På forsiden nå