Leder

Valg og det vanskelige budskapet

Blir du forvirret over det politikerne sier på TV? Kanskje finnes det enklere måter å bli klok på valget på.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Om litt over tre uker er det stortingsvalg. Da er det meningen at flest mulig skal kunne avgi sin stemme. Men det er vanskelig å henge med på hva som blir sagt.

Har du gjort et forsøk på å skille mellom de ulike partiene i stortingsvalget? Eller stemmer du på det partiet du gjorde sist?

Og hva med de store og viktige sakene? Ble de mer oversiktlige av debatten mellom partilederne på TV? Henger vanlige folk med på det som blir sagt?

Politikerne snakker om bærekraft. Elektrifisering av sokkelen skal gjøre klimaet bedre. CO2-avgiften skal bli mye dyrere. Og har du egentlig fått med deg hva diskusjonen om formueskatten handler om?

Etter tre dager på Arendalsuka, er det lett å bli litt surrete i hodet. Overalt forsøker folk å oppklare, opplyse, informere eller debattere. Temaene er om alt fra helse, skole, miljø, kulturminner, religion, arbeid og samferdsel. Politikerne er blant dem som diskuterer mange av temaene. Det er også fagfolk som er veldig flinke på sine områder. Men klarer de å formidle budskapet sitt?

Politikerne fra hvert sitt parti, lager en plan for politikken sin. Den finner vi igjen i parti-programmene. Planene er ganske detaljerte. I debattene forklarer politikerne mer om hva de vil gjøre innenfor hvert enkelt tema. Men mange av planene er kompliserte. Nyansene mellom partiene er små. Det gjør det vanskelig å skille mellom dem. Det store spørsmålet er om Arendalsuka gjør det noe enklere? Hvilken nytte har den store debatt-uka egentlig for dem som skal stemme?

Uka fremstår som fantastisk for dem som er her. Mulighetene er uendelige for dem som har tid nok til å få med seg alt. Og klarer å henge med på debattene. Det nye er også at folk kan følge nesten alt digitalt. Dermed er det mulig å bli klokere, uten å stå i kø for en kamp om få plasser.

Men er det godt nok i en valgkamp? De politiske partiene i Norge er ambisiøse. Men det holder ikke med store ord fra en scene. De må også være mye flinkere til å justere budskapet, slik at folk henger med.

Valgkampen handler om å formidle sitt budskap best mulig. Det gjør velgerne i stand til å få riktig informasjon. De velger ut ifra det. Kanskje får de aller best informasjon med å snakke med politikerne selv. Enten på stand her i Arendal eller hos dem som står på en politisk stand andre steder der folk bor. De kan forklare enda enklere om hva partiet er opptatt av i politikken. Kanskje er det enda bedre enn når politikerne ender i duell på TV.

For det enkle kan ofte være det aller beste for å nå fram til deg og meg.

---

Les Klar Tales lettleste oversikt over forskjellen mellom de ulike partiene.

Du kan også bestille Klar Tales digitale valgavis, helt gratis.


---Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå