Norge

21 mennesker døde i trafikken i mai

Det er det høyeste tallet siden juli 2016. I fjor i mai døde åtte personer i trafikken.

– Det er en forferdelig utvikling vi ser nå i mai, sier Guro Ranes i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Ranes er avdelings-direktør for trafikksikkerhet. Hun sier at det også var mange alvorlige ulykker i april. 13 stykker døde. Det er skremmende tall, sier Ranes.

Det er noen fylker som skiller seg negativt ut. Det gjelder Nordland, Rogaland, Viken og Vestfold og Telemark. I Møre og Romsdal har det ikke vært registrert dødsulykker hittil i 2022.

18 av de 21 omkomne var menn. 13 av mennene var 55 år eller eldre, opplyser Statens vegvesen.

– Dette er en gruppe som generelt har mye erfaring med å kjøre, sier Ranes.

Derfor bekymrer det Statens vegvesen at så mange i den gruppen dør i trafikken. Motorsyklister er en særlig utsatt gruppe. Fem av de som døde i mai kjørte MC. Nå går vi inn i sommersesongen. Da skal flere ut på MC-turer.

Hittil i år har 46 personer dødd i trafikken. På samme tid i fjor var det 25 stykker.

– Dette er bekymringsfullt, sa Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG tirsdag. Han er samferdselsminister.

Også Trygg Trafikk er bekymret over utviklingen. Cecilie Bryner er kommunikasjons-sjef. Hun sier at i mange år har det blitt færre som har blitt drept.

– I fjor døde 80 personer i trafikken. Dette var lavest antall på flere tiår, sier Bryner.

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hva økningen skyldes, ifølge Bryner. Mange av ulykkene i mai var såkalte singelulykker. Der er bare ett kjøretøy er involvert. Ofte skyldes det uoppmerksomhet eller for høy fart, sier Bryner.

Det har også vært mange møteulykker. Bryner mener det er noen faktorer som kan skape livsfarlige situasjoner. Slik som berørings-skjermer i nye biler og bruk av mobiltelefon.

– Det skal ikke mange sekunder med uoppmerksomhet til før ulykken skjer, sier Bryner.

Hun mener at folk må være mer årvåkne i trafikken. Det er det eneste tiltaket vi kan gjøre her og nå for å unngå nye dødsulykker, sier hun.Siste utgave

På forsiden nå