Norge

Dette vil regjeringen bruke penger på

Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett er ferdig. Nå er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti enige.

Staten bruker mye penger hvert år. Nå er det lagt fram et forslag for hva de vil gjøre med pengene framover.

Eigil Knutsen, Geir Pollestad og Kari Elisabeth Kaski har forhandlet om hva Norge skal bruke penger på. Det har de gjort siden 23. mai. Knutsen er fra Arbeiderpartiet (Ap), Pollestad er fra Senterpartiet (Sp) og Kaski er fra Sosialistisk Venstreparti (SV). Den 12. mai la Ap og Sp fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Hver mai kommer det et nytt forslag. Det er dette partiene har forhandlet om. Tirsdag ble de enig, uten at de måtte bruke mer penger av Norges olje.

– Vi må prioritere hardere for å holde orden på økonomien. Derfor er det viktig at vi er tre partier som står sammen. Det sier Knutsen. Han var leder for forhandlingene.

Han sier også at vi nå får mindre forskjeller og at folk får trygge arbeidsplasser.

– Vi skal også sørge for at vi bruker penger med ansvar, sier Knutsen.

Kaski sier at de har fått støtte til sine saker om klima. Hun sier også at naturen skal få det bedre framover.

– Norge blir mer rettferdig, sier Kaski.

For deres parti har det vært viktig at bistand, klima og forskjeller blir tatt vare på. Det sier hun at de har fått til.

Sist gang budsjettet ble vist fram var det tatt mye penger bort fra bistand. Det likte ikke folk.

Derfor er det nå satt tilbake en god del penger til bistand.

---

Dette er noen av punktene partiene har blitt enige om:

 • Bistand: Partiene har blitt enige om å gi 2,5 milliarder kroner ekstra til bistand. Det er nesten like mye som de fjernet sist gang budsjettet ble vist.
 • Bostøtte: Er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og som betaler mye for å bo. Flere skal nå få bostøtte ved at reglene som gjelder nå videreføres.
 • Kollektiv: Det gjelder buss, tog og trikk. De skal få 500 millioner kroner ekstra. Årsaken til at de får penger er for å unngå at det blir færre avganger. Flere kollektiv-selskap sliter nemlig med økonomien.
 • Kultur: Gjennom korona-pandemien har kultur fått mye støtte. Nå er den 950 millioner kroner av den støtten fjernet.
 • Olje: Det blir ingen boring etter olje ved iskanten. Iskanten er ingen kant av is. Det er en sone der isen gradvis møter isfritt og åpent hav.
 • Sosialhjelp: Det er støtte til folk som ikke har nok penger til å ta vare på seg selv. Partiene har blitt enige om å gi 3,4 prosent mer til slik støtte.
 • Korona: Regjeringen vil fortsatt betale ut penger til kommuner og fylker fram til første halvår 2022. De skal få kompensasjon for penger de har brukt får å hindre at korona-viruset spredde seg.
 • Vei: Fram mot 2023 skal regjeringen forsøke å gjøre prosjekter med motorvei mindre. De kaller det en nedskalering av store motorveiprosjekt.
 • Elbiler: Før slapp du moms når du kjøpte deg en elbil. Det betyr at du betalte mindre for å kjøpe en elbil. Nå må du kun betale moms for kjøp av elbiler over 500.000 kroner.
 • Arbeidsavklarings-penger: Flere ønsker å fjerne karensåret for å få arbeidsavklarings-penger. Karensåret betyr tiden det går før du har rett på støtte. Det er en slags ventetid.
 • Forskning: Det skal brukes mer penger på forskning.

---

– Denne endringen av budsjett tar Norge i en mer rettferdig og grønnere retning, sier Kaski.

Hun sier også at det gir folk med dårlig økonomi får det bedre.

Kaski er også glad for at oljeselskap ikke får bore ved iskanten.

Prisene på drivstoff har vært høye de siste månedene. Mange hadde håpet at de ville gi støtte til å dekke dette. Eventuelt fjerne avgift på bensin og diesel.

– Vi har kommet til at vi ikke nå vil redusere avgiftene på drivstoff, sier Pollestad.

Fredag denne uka skal revidert nasjonalbudsjett behandles i Stortinget. Avtalen måtte vært lagt fram i salen senest samme morgen. Fredag er siste dag før Stortinget tar ferie.

---

Kort om saken

 • Regjeringen har lagt fram revidert statsbudsjett.
 • Tirsdag ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti enige om nytt budsjett.
 • De har forhandlet om budsjettet siden 23. mai.

---

Siste utgave

På forsiden nå