Norge

Det kan gå flere dager før SAS-streiken er løst

Onsdag møtes partene i pilotstreiken i SAS til forhandlinger. Likevel kan det ta flere dager å spikre en endelig avtale.

Det tror Kristine Nergaard. Hun er forsker ved forsknings-organisasjonen Fafo.

– Selv om folk møtes til nye forhandlinger tar det tid å komme fram til en løsning. Det finnes det mange eksempler på, sier Nergaard til nyhetsbyrået NTB.

Nergaard sammenligner streiken med Norwegian-streiken i 2015. Streiken varte i elleve dager. Den handlet også om større prinsippsaker. I Norwegian-streiken var det også mange artikler i mediene. Partene kritiserte hverandre.

– Norwegian og pilotene møttes endelig ved forhandlingsbordet på dag ni. Det tok rundt tre dager å få til en endelig avtale.

I SAS-konflikten er det flere land involvert. Det kan gjøre det enda vanskeligere å samkjøre forhandlingene, mener Nergaard. SAS tok mandag initiativ til å gjenoppta forhandlingene. Det er for å forsøke å få en slutt på streiken.

Nergaard tror at situasjonen nærmer seg et kritisk punkt. Hun sier at begge parter er interessert i å finne en løsning nå. Mange har uttrykt bekymring for helsetilbudet i nord.

– Det har vært signaler om fare for liv og helse. En mulig lønnsnemnd bør de ta på alvor. Det kan nok være derfor de ønsker å få litt fortgang, sier hun.

Nergaard mener begge parter må være klare for å gi noe. Det er sterke parter på hver side, sier Nergaard. Hun tror ikke det kommer til å bli en klar seier for noen av dem. Men hun tror SAS taper mest på at forhandlingene ikke gir resultater.

– Denne streiken koster dem enormt mye. Både penger og i omdømme.

Det ble brudd i forhandlingene mandag 4. juli. Rundt 30.000 passasjerer rammes hver dag. SAS anslår at streiken koster mellom 100 og 130 millioner kroner per dag.

Konflikten dreier seg om effektivisering av driften. SAS har opprettet underselskaper. Piloter ansettes på andre vilkår enn i morselskapet.

SAS mener dette er nødvendig for å overleve økonomisk. Men pilotene kaller det en trussel mot den skandinaviske lønnsmodellen. De mener SAS overkjører fagforeningene.

Pilotenes hovedmål er at 560 SAS-piloter skal ansettes på samme vilkår som før de ble sagt opp under pandemien. Nergaard mener at i prinsippsaker som dette er det krevende å komme til enighet.

– I Norwegian-streiken var det til slutt uklart hvem som egentlig vant.

Selskapet fikk gjennomslag for sin organisasjons-modell. Men de måtte samtidig gi garantier for jobber. Nergaard tror det blir en løsning der begge får noe i SAS-streiken også.


Siste utgave

På forsiden nå