Norge

– Hets kan gjøre at samer har mindre ytringsfrihet

Ytringsfrihet i Norge: Silje Karine Muotka er president på Sametinget. Hun er opptatt av samers rett til å si sin mening.

Alle i Norge kan si nesten hva de vil. Grunnloven paragraf 100 beskytter denne rettigheten. Men hvordan står det til med ytringsfriheten i Norge? En gruppe har jobbet med dette i to og et halvt år. Mandag 15. august gir de resultatet til regjeringen.

Klar Tale spør en rekke personer hva ytringsfrihet betyr for dem. De har svart muntlig eller i epost.

Navn: Elle-Rávnna Eli Silje Karine, Silje Karine Muotka

Alder: 47 år gammel

Yrke: Sametingspresident

Silje Karine Muotka er president på Sametinget. Hun beskriver ytringsfrihet slik: Retten til ytre sine meninger. Både språklig, visuelt og på andre måter.

– Som politiker er friheten til å kunne ytre meg fritt veldig viktig, sier hun.

Også andre skal ha frihet til å ytre meninger til henne.

– Uten ytringsfrihet, ingen demokrati.

– Det er sårende og nedverdigende å lese slike ytringer i mediene.

—  Silje Karine Muotka

Muotka setter stor pris på ytringsfriheten. Hun bruker den hver dag.

– Møte med mennesker, medier og sosiale medier er viktige for min mulighet til å ytre meg.

Det har skjedd at hun lar være å si det hun mener. Det skjer særlig når hun opplever at klimaet i debatten er hard. Og at ytringene vil trigge hets og diskriminering.  

Hun tenker ofte på samer som er på jobb. I lokalsamfunnet. Eller på skole. Som allerede møter fordommer og opplever at de må stå til rette som same. Uten at de nødvendigvis mener det samme som henne.

– Det er ikke alltid at du får mulighet til å utdype et politisk standpunkt. Særlig som samepolitiker, sier hun.

Muotka tror mange synes deres ytringsfrihet er god i Norge. Men hun er bekymret for er rapport som kom. Politikere opplever mer hets og diskriminering. Det gjaldt yngre kvinner med bakgrunn som minoritet.

– Vi kan ytre oss. Men vi må fortsatte sikre ekte ytringsfrihet.

Alle kan si det de mener. Men det kan også skape problemer for andre.

– Nedsettende og hatefulle ytringer om samer. Det kan gjøre at samer vegrer å ytre seg, sier hun. Og det kan gjøre at samer har mindre ytringsfrihet.

– Det er små miljøer som mener at samer ikke finnes. Eller at vi ikke er urfolk. Og de snakker høyt.

– Det er sårende og nedverdigende å lese slike ytringer i mediene. Og det er krevende og tungt å måtte si imot for å forsvare at du eksisterer.

Muotka ber andre også si imot slike ytringer.

Minoriteter må få ytre seg i større grad, mener hun.

– Samer i Norge og urfolk har ikke de samme mulighetene for å ytre oss, sier hun.

Derfor må resten av samfunnet sørge for at alle får si det de mener, synes hun.

I Nasjonalmuseet er samisk kunst godt synlig, sier hun. Og det er et godt eksempel. Men hun ønsker også at de får framstille deres egen kunst. På samiske premisser på egne steder.

– Og derfor trenger vi at også prosjekter som samisk kunstmuseum blir virkelig.

--

Fakta: Ytringsfrihet i Norge

  • Alle har rett til å ytre sine meninger i Norge.
  • En gruppe undersøker hvordan det går med denne ytringsfriheten.
  • – Samer i Norge og urfolk har ikke de samme mulighetene for å ytre oss, sier presidenten på Sametinget.

---Siste utgave

På forsiden nå