Norge

– Hets kan gjøre at samer har mindre ytringsfrihet

Ytringsfrihet i Norge: Silje Karine Muotka er president på Sametinget. Hun er opptatt av samers rett til å si sin mening.

På forsiden nå