Norge

Språkrådet mener dette er årets ord i 2022

«Krymp-flasjon» er årets ord i 2022. Språkrådet mener det på en god måte beskriver hvordan varer er blitt dyrere den siste tiden.

– Fenomenet er gammelt, men ordet er nytt. Det er et såkalt ord som er satt sammen av deler av andre ord. Her er det krympe og inflasjon. Ordet er altså laget av norske ord vi kjenner fra før. Det engelske shrink-flation er laget på samme måte, sier Dagfinn Rødningen. Han er senior-rådgiver i Språkrådet.

Språkrådet forklarer at ordet «krymp-flasjon» blir brukt når en vare blir mindre, samtidig som det koster like mye eller mer enn før. Det blir brukt for å få det til å virke som prisen er uendret eller mindre endret enn den faktisk er.

Språkrådet har kåret ordet sammen med Gisle Andersen. Han er professor ved Norges Handelshøgskole. De har et krav om at ordet må kunne bli brukt over lengre tid, og ha god språklig kvalitet.

---

Slik beskrev Klar Tale ordet som «ord i nyhetene» i november:

Krymp-flasjon

 • Mat er blitt dyrere. Og flere medier har skrevet at du får mindre av en vare. Uten at prisen er lavere. Det kalles «krymp-flasjon».
 • Krymp-flasjon er satt sammen av to ord. Å «krympe» og «inflasjon».
 • Å krympe betyr at du gjør noe mindre. Det er inflasjon når du må betale mer for en vare eller tjeneste.
 • Krymp-flasjon blir brukt for å forklare at du betaler det samme som før, men får mindre.
 • Et eksempel er at det kan være færre egg i en kartong enn før. Likevel er prisen den samme.
 • Det kan være vanskelig å oppdage at dette skjer. Da blir det også vanskelig å si at du betaler mer for hver kilo eller liter av en vare.

---

Flere ord på lista over årets nyord er fra internasjonal politikk. Noen er brukt under krigen i Ukraina. Og ordet «valg-fornekter» kommer fra mellomvalget i USA.

– Lista med nyord for 2022 bærer preg av at det er urolige tider i verden. Med både krig, dårligere økonomi og demokrati under press. Ordet viser alvoret som har preget året, sier Åse Wetås. Hun er direktør i Språkrådet.

Språkrådet har kåret årets ord siden 2008. Den gangen var det finanskrise som ble årets ord. Kåringen er et tegn på hva som har vært viktige temaer i samfunnet det siste året

Tidligere har blant annet selfie, svineinfluensa, rosetog, fremmedkriger, klimabrøl og koronaen blitt kåret til årets ord.

I fjor var det sportsvaske som ble årets ord.

---

Topp 10 nyord i 2022

 • Krympflasjon
 • Valgfornekter
 • Strømsmart
 • Knokehilsen
 • Kyiv
 • Grunnrenteskatt
 • Prepper
 • Flus
 • Hybridkabel
 • Kamikaze-drone

Du kan lese mer om ordene her.

---


Siste utgave

På forsiden nå