Norge

Støre tror strømkrisen kan vare i mer enn to år

Deler av strømkrisen må bli løst sammen med resten av Europa, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Onsdag måtte han svare på spørsmål i Stortinget.

– Jeg tror at vi kommer ut av krisen om to eller tre år. Det skjer når Europa kommer i gang med sin produksjon av fornybar energi. Og vi må komme oss videre med mer samarbeid sa Støre i Stortinget onsdag.

Støre sa også at det var behov for mer kraft, mer kjøp og salg av strøm, mer strømnett og ved å bruke strøm mer effektivt (enøk).

Sofie Marhaug er politiker fra partiet Rødt. Hun ville vite hvorfor regjeringen har valgt å la strømmarkedet fungere som før. Selv om strøm har kostet uvanlig mye i halvannet år. Marhaug mener regjeringen gjør for lite.

Støre svarte at han mente det var feil å tenke at Norge bør være helt alene. Han sa også at det var feil å mene at du og jeg bør betale samme pris for strøm som det koster å lage den. Det vil føre til at vi får for lite strøm, sa Støre.

Men han sa at det kan bli et system med to ulike priser for strøm i framtiden. Da kan det bli en egen pris for strøm som blir sendt til eller fra utlandet. Senterpartiet har sagt at det er en god plan. De er med i regjeringen Støre leder. Han er fra Arbeiderpartiet. Regjeringen er avhengig av støtte fra Sosialistisk Venstreparti (SV). De har også foreslått to ulike priser for strøm.

– Jeg vil verken si ja eller nei til en slik løsning nå. Men det er mye vi må finne ut av hvis det skal skje, sa Støre. Han sa at Norge har et ansvar for å følge avtaler som er laget med andre land om kjøp og salg av strøm. Og at de må finne ut hvilke følger en slik endring vil få for pris og sikkerheten for å få nok strøm.

Audun Lysbakken er leder for SV. Han sa at krigen i Ukraina kan ha bidratt til å vise feilene ved å ha et fritt marked for kjøp og salg av strøm i Europa. Særlig når så mange land også har vært avhengige av å kjøpe gass fra Russland.

Nikolai Astrup fra partiet Høyre ville vite hva Støre håpet å finne ut når de skal undersøke alt som kan bli gjort for å løse strømkrisa.

– Jeg håper han finner en måte å få laget mer strøm, sa Astrup. Han spurte om regjeringen forsto alvoret i situasjonen. Og minnet om at to store prosjekter for strøm fra havvind er mer enn halvert.

– Hvor var Høyre i åtte år? spurte Støre i sitt svar.

– Da vi tok over makten, var det svært lite som hadde skjedd. Det var full stopp i å få bygd mer vindkraft på land. Det skjedde lite nytt med enøk. Og det var bare to personer som jobbet med havvind i Olje- og energi-departementet. Og de jobbet med det i 50 prosent. Administrasjonen som skulle behandle søknader om å bygge vindkraft var så liten som den kunne ha vært, sa Støre.


Siste utgave

På forsiden nå