Norge

Flere elever blir mobbet

Over åtte av ti elever trives på skolen. Likevel øker antall elever som blir mobbet, viser nye tall.

Utdannings-direktoratet lager Elevundersøkelsen hvert år. Fredag kom undersøkelsen fra 2022.

Tallene viser at det har blitt mer mobbing på skolen det siste året. Tallene er sammenlignet med året før. Dette gjelder alle trinnene.

Mobbing foregår mest blant de yngste elevene. På 7. trinn svarer 10 prosent at de har vært utsatt for mobbing. Mens de som går førsteåret på videregående skole er det 4 prosent.

Tonje Brenna sier dette er utfordringer de må gjøre noe med. Hun er minister for kunnskap.

Hun er redd utfordringene blir større, om det ikke gjøres noe.

Brenna er også bekymret for at elevene er mindre motiverte nå enn før.

– For mange elever går fortsatt ut av ungdomsskolen med resultater som kan gjøre veien videre vanskelig, sier hun.

Rundt 460.000 elever har svart på undersøkelsen.

---

Kort om saken

  • Åtte av ti elever triver på skolen.
  • Likevel øker andelen som blir mobbet.
  • Kunnskapsministeren er bekymret.

---

Siste utgave

På forsiden nå