Norge

Ber nordmenn unngå å klippe gresset for å hjelpe biene

Én av tre insekt-arter kan dø ut. WWF Verdens naturfond vil hjelpe biene. De ber nordmenn om å la hagen stå urørt.

Bier lever av nektar og støv fra blomster, kalt pollen. Bier er pollinatorer. Det betyr at de tar med seg pollen fra en blomst til en annen. Pollen befrukter blomstene. Slik skapes nye frø og blomster.

Nesten 30 prosent av maten vår kommer fra planter som er pollinert. Bier er derfor veldig viktig. Bier kan dø ut de neste årene. Årsaken er blant annet høyt bruk av sprøytemidler. Endringer i klima påvirker også biene.

WWF Verdens naturfond ber nordmenn om å hjelpe biene.

– Arter som mange tar for gitt er i ferd med å forsvinne for godt, sier Karoline Andaur. Hun er generalsekretær i WWF.

Enkle handlinger kan hjelpe biene. Du kan plante blomster som gir mye nektar. Eller ta vare på avfallet fra hagen. Du kan hjelpe biene ved å la hagen stå urørt og ikke klippe gresset. Insekter kan finne trygge hjem i hagen din, sier Andaur.

Nordmenn gjorde Norge villere i fjor. De lot 1,5 millioner kvadratmeter med natur stå urørt. Det er det samme som 210 fotballbaner.

Siste utgave

På forsiden nå