Norge

Derfor er de bekymret for bruken av kokain

Ungdom bruker mer kokain nå enn tidligere. Mange er bekymret for hvordan dette kan utvikle seg.

«Serien Exit kan ikke stå ansvarlig for at flere bruker kokain her til lands. Likevel er NRK-serien, sammen med annen film, musikk, og kanskje influensere, et godt eksempel på hvordan kulturen bidrar til å gjøre rusmiddelet normalt».

Dette skriver kommentator Synne Vereide Trampe for Dagsavisen onsdag.

Tema om rusmiddelet kokain er blitt skrevet mye om den siste tiden. Trampe er ikke den eneste.

Organisasjonen Blå Kors er en av de som er bekymret. De sier de får flere som kommer til de og spør om informasjon om rusmidler. Oftest lærere fra ungdomsskoler og videregående skole.

– De vil vite hvordan de kan snakke med elevene sine om dette. Det skriver Camilla Lunde til Klar Tale. Hun er leder for forebygging hos Blå Kors.

---

Hva er kokain?

  • Kokain er et kraftig rusmiddel. Det kommer fra bladene på en plante som heter kokabusk.
  • Det er kjent for å ha stimulerende effekter på kroppen og hjernen.
  • Når du bruker kokain, kan de gi en følelse av intens lykke og energi. Men denne kan være kortvarig.
  • Det er viktig å være klar over at kokain også har mange farlige og skadelige virkninger.
  • Langvarig bruk av kokain kan føre til alvorlige problemer med helsa.

---

Blå Kors sier de ser at trenden med bruk av kokain har økt. Spesielt blant Oslo-ungdom. Det er også derfor de er bekymret.

Tall fra Folkehelse-instituttet (FHI) viser at dette stemmer. Flere ungdom bruker kokain nå enn tidligere. Av unge mellom 16 år og 30 år har bruken doblet seg på to år.

– At flere nå bruker kokain, vil også kunne gjøre at flere tror det er ufarlig. Noe som igjen vil kunne føre til at flere vil teste det ut.

—  Camilla Lunde hos Blå Kors.

Samme oversikt viser at bruken av andre rusmidler holder seg jevne. Det er kun kokain som har økt såpass mye. Forskere ved FHI er usikre på hvorfor det er slik.

– Vi vet at hva ungdom bruker, varierer over tid. Det har vi sett flere ganger. Det sier Anne Line Bretteville-Jensen til Faktisk.no. Hun er seniorforsker ved FHI. Hun har forsket på rus lenge.

Blå Kors jobber med å hindre at ungdom skal bruke rusmidler og alkohol. De er redde for at det kan få stygge følger for unge.

– Vi ønsker at foreldre og skoler reflekterer sammen med barna rundt alkohol og ulovlige rusmidler, skriver Lunde til Klar Tale.

Hun sier det er viktig med kunnskap om rusmiddelet. Hun sier foreldrene er veldig viktig og at de fungerer som forbilder.

– Vi må snakke med ungdommen om press rundt rus og påvirkning blant venner, skriver hun.

– At flere nå bruker kokain, vil også kunne gjøre at flere tror det er ufarlig. Noe som igjen vil kunne føre til at flere vil teste det ut.

Lunde sier at vi samtidig må huske på at ungdom flest ikke bruker ulovlige rusmidler. Det er kun snakk om rundt fem prosent av ungdom, ifølge tall fra FHI.

Hva er det største problemet med kokain?

– Kokain er det sterkeste rusmiddelet som finnes. Og det rusmiddelet som du kan bli mest avhengig av. Samtidig er listen over negative følger som kan komme lang. Både mentalt og fysiske problemer, skriver hun.

---

Kort om saken

  • Ungdom bruker mer kokain nå enn før.
  • Mange er bekymret for utviklingen.
  • Blå Kors ønsker at skoler og foreldre gir mer kunnskap til barna sine.

---Siste utgave

På forsiden nå