Norge

Viktig at innvandrere får informasjon om kreft

Livmorhals-kreft kan bli borte innen 2039, viser forskning. Men da må flere kvinner sjekke seg. Også dem med annen bakgrunn enn norsk.

Flere innvandrer-kvinner lar være å sjekke seg for kreft i livmorhalsen. Det viste en undersøkelse fra Rogaland. Den antydet også at språk kan være et hinder. Mange hadde heller ikke hørt om Livmorhals-programmet i Norge.

Hva gjør regjeringen med dette? Klar Tale spurte Helsedepartementet.

– Det er behov for å jobbe mer med å forstå hvorfor informasjonen ikke når ut, sier Truls Vasvik. Han er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

At for få kvinner med innvandrer-bakgrunn sjekker seg, er ikke nytt for oss, sier Vasvik. Men han sier at informasjon om kreft er viktig for kvinners helse.

– Informasjonen redder liv, så det er viktig at det når ut til alle.

I Norge har vi en ordning kalt Livmorhals-programmet. Den minner kvinner på å sjekke seg hos lege, jordmor eller gynekolog. Dem mellom 25 år og 69 år får brev.

Men informasjon om dette programmet var ny for 77 prosent av kvinnene. Det viste undersøkelsen fra Rogaland, som Kreftforeningen hadde.

– Hvorfor tror dere informasjonen ikke når ut?

– Undersøkelser viser at informasjonen bør være på kvinnenes morsmål.

Kreftregisteret jobber med dette. De jobber med å treffe disse kvinnene i flere kanaler, sier Vasvik. De arbeider med å tilpasse informasjonen til morsmål og kultur.

– Kreftregisteret skal sende brev om programmet på flere språk. Informasjonen bør være enkel og forståelig.

De jobber hele tiden med å nå ut til flere, sier Vasvik.

– Det er også viktig at fastleger opplyser om dette. Mange har tillit til fastlegen sin, sier han.

Generelt i Norge sjekker sju av ti kvinner seg. Departementet ønsker at enda flere kvinner sjekker seg. Der har #Sjekkdeg-kampanjen vært en del av jobben de gjør.

– Forskning viser at det kan være mulig å utrydde livmorhals-kreft i framtiden.

Da må det være er mindre enn fire tilfeller per 100.000 kvinner.

Krefttypen kan være utryddet innen år 2039. Det viser forskning, skriver Kreftregisteret. Registeret foreslår flere tiltak for å nå målet raskere. Blant annet ved testing av og vaksine mot HPV-virus.

Siste utgave

På forsiden nå