Norge

Skal granske adopsjoner fra utlandet

Regjeringen søker svar på hvordan adopsjoner fra utlandet til Norge har skjedd. Et utvalg skal undersøke dette.

Barn har blitt adoptert til Norge ulovlig. Flere har stått fram med sine historier i nyere tid.

Regjeringen har laget et utvalg som skal granske disse adopsjonene. Nå har de annonsert hvem som skal være med i utvalget.

Camilla Bernt skal lede arbeidet, skriver regjeringen i en pressemelding. Hun er professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen.

– Regjeringen tar det på stort alvor at flere adopterte har stått fram. Granskingen skal handle om alle land Norge har samarbeidet med om adopsjoner, sier Kjersti Toppe. Hun er barne- og familieminister.

Målet er å finne ut hva som skjedde med disse samarbeidene. Var det noe ulovlig eller uetisk som skjedde? Hvordan har norske myndigheter håndtert adopsjoner?

Det skal utvalget jobbe med å finne ut av. De har to år på seg. De skal levere flere rapporter underveis. Utvalget skal se nærmere på hvordan regelverket er for adopsjoner til Norge.

Målet er også å følge opp folk som har blitt adoptert til Norge. Spesielt de som søker hjelp og svar.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå