Norge

Elevene er mer borte fra skolen

Elever i 10. klasse er mer borte fra skolen. Spesielt jenter er mye borte.

Flere elever er borte fra skolen enn før. Det viser tall fra Utdannings-direktoratet. De skal se på hva samfunnet kan gjøre. De ønsker at flere elever skal være på skolen.

Tallene viser elevers fravær på tiende trinn. De har mer fravær, både i antall dager og timer. Noe har skjedd etter korona-pandemien. Før pandemien var flere på skolen.

Elevene har typisk åtte dager og seks timer fravær i året. Dette er to dager og én time høyere enn i 2018 og 2019. 15 prosent av elevene har 20 dager med fravær eller mer.

Morten Rosenkvist er bekymret. Han er direktør i Utdannings-direktoratet. Fraværet går både utover det sosiale og faglige, sier Rosenkvist.

– Fravær kan ha store følger for elevene det gjelder. Også for familiene og for samfunnet, sier han.

Han mener elevene vil lære mer ved å være mer på skolen. De blir også mer rustet for det som møter dem senere i livet, sier han.

Direktoratet skal se på hva som kan gjøres. De har fått oppdraget av Kunnskaps-departementet. Direktoratet skal komme med tips i oktober.

Det er flest jenter som er borte fra skolen. De har én dag og to timer høyere fravær enn guttene. Elevene har flest dager borte fra skolen i Troms og Finnmark. Det samme gjelder for Vestfold og Telemark.

Mens elevene i Oslo har flest timer fravær.Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå