Norge

Disse datoene blir viktige i lønnsoppgjøret

Mange organisasjoner skal forhandle om lønn i tida fremover. Vil du følge med? Da er disse datoene viktige.

Våren er tida for lønnsoppgjør i Norge. Det er da vi som jobber, får mer i lønn. En rekke organisasjoner taler de som jobber sin sak.

Slik som Landsorganisasjonen (LO). Tirsdag bestemmer de hvilke krav de har i lønnsoppgjøret.

Penger blir det viktigste for LO. Det sa Peggy Hessen Følsvik på en presse-konferanse på fredag. Følsvik leder LO. De som har minst, skal få mest, sa hun.

De ønsker at folk skal få bedre råd. Ting har blitt dyrere i det siste. Folk trenger mer lønn for å få økt kjøpekraft.

Mens andre organisasjoner snakker på vegne av arbeidsgivere. Slik som Næringslivets Hoved-organisasjon (NHO).

I år er det et hovedoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om lønn og andre rettigheter. Er du usikker på hvordan lønnsoppgjøret foregår? Her kan du lese mer om prosessen.

Lønnsoppgjøret blir klart i vår. Det spørs hvordan forhandlingene går.

---

Viktige datoer:

 • 16. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram sin foreløpige rapport. Den handler om norsk økonomi og lønnsutvikling. Dette er tall begge parter skal ha med seg i forhandlingene.
 • 20. februar: LO kommer med kravene i årets lønnsoppgjør. Det samme gjør organisasjonen Parat.
 • 27. februar: Organisasjonen YS kommer med krav til lønnsoppgjøret. Det gjør de med et dokument. De kaller det et inntekts-politisk dokument.
 • 7. mars: NHO har møte. De bestemmer sin posisjon før oppgjøret begynner.
 • 8. mars: Organisasjonen Unio har konferanse.
 • Midten av mars: Oppgjøret starter med det som heter frontfags-oppgjøret. Frontfaget er industri som har konkurranse fra utlandet. Fellesforbundet gir sine krav til Norsk Industri. Det samme gjør Parat.
 • 21. mars: Fristen for forhandlingen i oppgjøret. Enten blir partene enige. Eller så blir det brudd i forhandlingene.
 • 22. mars: Endelig rapport fra TBU kommer.
 • 2. april: Her kan det bli mekling om frontfaget. Det er kun dersom det blir brudd i forhandlingene.
 • 6. april: Fristen for mekling. Med fare for streik fra midnatt.
 • 9. april: Spekter starter forhandlinger. Det samme gjør Virke.
 • 12. april: Frist for Virke-oppgjøret.
 • 15. april: Forhandlingen starter for KS-området. Det står for kommune-sektorens organisasjon.
 • 22. april: Forhandlingen starter med stat.
 • 30. april: Frist for forhandling for stat.
 • 30. april: Frist for forhandling i KS-området.
 • 2. mai: Eventuell mekling i KS-området og staten.
 • 23 mai: Frist for eventuell mekling i KS-området og staten.

Kilde: Nyhetsbyrået NTB.

---



Siste utgave

På forsiden nå