Norge

Kollektiv beskyttelse

Hva er kollektiv beskyttelse?

---

Kollektiv beskyttelse

  • Utlendingsdirektoratet (UDI) har fått 417 søknader om kollektiv beskyttelse den siste uka.
  • Ordet «kollektiv» kommer fra latin og betyr samlet. Det betyr at noe gjelder for en hel gruppe. «Beskyttelse» betyr å bli vernet fra noe.
  • Kollektiv beskyttelse betyr at flere personer som er på flukt får beskyttelse samlet.
  • Når det kommer mange flyktninger kan UDI behandle dem som en gruppe. De kan få kollektiv beskyttelse.
  • Rundt 70 000 personer har søkt om kollektiv beskyttelse i Norge siden starten av 2022. De fleste er fra Ukraina.

---Siste utgave

På forsiden nå