Norge

Vet vi nok om skjermbruk til å fjerne mobilene?

Mobiltelefon og skjermbruk blant barn og unge er blitt diskutert lenge. Er skjermbruk bra eller dårlig for de yngste?

Folk, politikere og forskere har ulike svar på hvordan mobil påvirker elever på skolen. Noen sier de liker at skolene bruker digitale verktøy. Mens andre vil helt tilbake til penn og blyant. Hva er riktig?

– Forskning viser at tilgang på mobil for mange fører til dårligere konsentrasjon og læring. Det bidrar også til at folk har det dårligere på skolen. Det sier Kari Nessa Nordtun. Hun er kunnskapsminister.

7. februar kom regjeringen med en ny anbefaling. De vil holde mobilen unna klasserommene.

Er det slik at mobilen ødelegger for barn og unge på skolen?

– Jeg synes det er unødvendig med en slik anbefaling. Det sier Siw Olsen Fjørtoft til Klar Tale. Hun er forsker ved Sintef. Hun har også skrevet en kommentar om skjermbruk blant barn og unge.

Hun skriver blant annet at skjermbruk på skolen ikke er det som ødelegger. Hun mener det er hvordan mobilen blir brukt på fritiden som er problemet.

Skjermbrukutvalget har også sett på dette. De er et utvalg som regjeringen satt sammen. Målet deres er å få kunnskap om mobilbruk.

De skriver at teknologien kan være til støtte. Men at det også kan forstyrre hvordan elever lærer. Det er også viktig å balansere måten de bruker det digitale på. Utvalget ser både på vanlig skjermbruk på nettbrett og PC, men også mobil.

Når det kommer til mobilen vet de ikke helt. De er usikre. Det kan både være positivt og negativt. Og det er ikke sikkert om det vil hjelpe med strenge regler, skriver de.

Fjørtoft mener at en nasjonal anbefaling er litt for mye.

– Svært mange skoler styrer allerede dette på en god måte, sier hun.

Hun sier det er litt avhengig av hva elevene holder på med. At det også noen ganger kan være bra å bruke mobil. Men at dette bør være opp til hver enkelt lærer.

– Hvis de skal bruke kamera eller noen andre apper til et prosjekt, sier hun.

Elevene bør ikke få bruke mobilen til private ting. Det er en selvfølge, sier Fjørtoft.

Forskere fra Norge har også sett på bruk av mobil og skjerm. Den rapporten viser at det ikke er mobil, nettbrett eller PC sin egen feil. Men at det er måten de blir brukt som som skaper problemer.

En kommentar skrevet hos avisa Aftenposten sier det samme. Den er skrevet av tre forskere som har sett på digital bruk i skolen.

De mener det gir oss lite kunnskap å kun se på skjermtid i skolen. De mener regjeringen også må se på hvordan slike verktøy blir brukt. Og at barna trenger både penn, blyant og skriveblokk, men også nettbrett, PC og mobil.

Klar Tale ba også om en kommentar fra Kunnskaps-departmentet. Men de har ikke kommet tilbake til oss.

Article Summary Box with Toggle and Disclaimer

Hva vet vi om skjermbruk blant barn og unge på skolen?

  • Noen mener mobilen bør fjernes fra skolen. De sier at det forstyrrer barna og ødelegger for læringen.

Siste utgave

På forsiden nå