Norge

Vy beklager tekniske feil på togene

Vinteren har skapt problemer for Vys togtrafikk. Fortsatt er mange tog ikke reparert.

Har du vært passasjer på et Vy-tog i det siste? Da kan du ha opplevd at det er trangt på toget. Mange av togene kjører normalt med to togsett, totalt ti vogner. I vinter skapte kulda problemer for mange av togene. De er fortsatt til reparasjon. Da blir noen avganger kjørt med bare ett togsett og færre vogner.

– Vy er lei oss for den vinteren vi nå er ferdig med. Den har vært kald og lang og har ført til mange tekniske feil på mange av togene våre.

Det sier Åge-Christoffer Lundeby til Klar Tale. Han er sjef for kommunikasjon i Vy.

Noen avganger kjører med bare fem vogner, ikke ti. Da blir det lite plass til passasjerene.

Klar Tale har spurt Vy hvor mange togsett som fortsatt er ute av drift. Og hvor mange avganger det er som kjører med enkle togsett, hvor det burde være doble togsett.

Lundeby sier at antall tog som mangler, varierer noe fra dag til dag.

– Også antall tog som kjøres med begrenset plass varierer fra dag til dag, sier Lundeby.

Han er glad for at det nå er bedre enn det var i januar.

– Men vi har fortsatt mange tog som ennå ikke er fullt ut reparert, sier han til Klar Tale.

– Hvor mange tog kjører med begrenset plass på en dag på det meste? Og hvor stor andel tog kan det utgjøre på en dag?

– Disse tallene gir ikke mening. Vi har for få tog i trafikk, og dette rammer noen tog som skulle gått med doble togsett. Men, andelen på mest og minst gir ingen mening for våre passasjerer som opplever dette, svarer Lundeby.

Klar Tale har spurt Vy hvor lenge passasjerene må forvente å reise på overfylte tog, slik det er på en del avganger i rushtida i dag.

Lundeby sier de ikke har en dato for når alle tog er ferdige. Han sier og at de som jobber på verkstedene, jobber mye ekstra for å få flest mulig tog ut i trafikk hver dag.


Siste utgave

På forsiden nå