Norge

Flere vil ikke ta gjenvalg på Stortinget

Tre politikere har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg på Stortinget. Onsdag er det enda en politiker som vurderer det samme.

Politikk er hardt og tøft. Det har gjort at flere har bestemt seg for å gi seg på Stortinget.

Først ute var Eigil Knutsen. Han var en del av finanskomiteen. Han vil ikke ta gjenvalg.

Knutsen ønsker å dra hjemover. Og nevner familien som en viktig årsak til at han slutter.

Fredag sist uke var det Tina Bru. Hun er nestleder for partiet Høyre. Om hun slutter som nestleder, er enda ikke bestemt.

– Jeg har bestemt meg for ikke å ta gjenvalg på Stortinget, sier hun til avisa VG.

Bru ønsker heller å være med familien, enn å bruke fire nye år på Stortinget.

Mandag var det Kari Elisabeth Kaski sin tur. Hun sitter på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti (SV).

– Jeg er sliten av mye av politikken. Jeg er ikke lei av de politiske sakene eller det politiske håndverket, sier hun.

Onsdag er det Torgeir Knag Fylkesnes som vurderer sin plass. Han er nestleder for SV. Han er usikker på om han vil fortsette, eller ikke.

Det er ulike forklaringer på hvorfor de ulike slutter. Noen nevner familie, mens andre sier det er slitsomt.

– Jeg tror disse eksemplene viser at politikk kan være et slitsomt yrke. Det sier professor Kristoffer Kolltveit til Klar Tale. Han underviser i blant annet norsk politikk ved Universitetet i Oslo.

De siste årene har det vært en del skandaler i politikken. Pendlerboliger, mastergrad og aksjekjøp for å nevne noen.

Kolltveit sier at dette må være veldig vanskelig for politikerne.

– Det å være minister fremstår som intenst og interessant. Men det er også veldig, veldig hektisk.

– Det er en konstant pågang av saker og oppmerksomhet fra mediene, sier han.

– Hva er det som gjør at folk slutter, tror du?

– Vi snakker ofte om pågang hele døgnet. Altså at oppmerksomheten nå fra mediene er konstant og ikke bare knyttet til trykketider og deadlines.

– Det er et press hele tiden.

Samtidig har sosiale medier gjort noe med politikken. Det gir politikerne mulighet til å snakke med velgerne direkte. Dette tror Kolltveit gjør at politikerne er mer koblet på nå, enn tidligere.

– Har du noen råd til folk som ønsker å drive med politikk?

– Her tror jeg ikke at jeg har så mange råd. De er nok smertelig klar over at med engasjement og ønske om innflytelse, følger også oppmerksomhet og ansvar. Og slitsomme dager.

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå