Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Hei, Trøndelag!

Vi har fått et nytt fylke, kalt Trøndelag. Les om andre endringer som gjelder fra 1. januar.

Nye Trøndelag

Fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slås sammen. De er først ute i den nye planen til regjeringen: Norges 19 fylker skal bli til 11 regioner. Frank Jenssen er utnevnt til første fylkesmann i det nye embetet fra 1. januar.

Nye kommuner

Regjeringen vil også ha færre kommuner i Norge. Nå slås de første sammen. Nøtterøy og Tjøme i Vestfold blir Færder kommune. Larvik og Lardal i Vestfold blir til Larvik kommune. Hof og Holmestrand i Vestfold blir til Holmestrand kommune. Sande blir også del av Holmestrand i 2020. Leksvik og Rissa i Trøndelag blir til Indre Fosen kommune. 

Høyere sukkeravgift

Avgiften på sukker øker med 83 prosent. Samtidig øker avgiften på brus og annen drikke uten alkohol. Den øker med 42,3 prosent. Saken er ennå ikke helt avgjort. Den er klaget inn til ESA. ESA sjekker om reglene i EØS-avtalen med EU følges.

Endring for bileiere

Det blir nye rutiner for årsavgiften på kjøretøy. Den legges på regningen til forsikringen til bilen. Det blir også mulig å dele opp betalingen av avgiften gjennom året.

Dyrere alkohol og tobakk

Avgiftene på alkohol øker med 1,6 prosent. Dermed blir en flaske vin omtrent 1 krone dyrere. En liter brennevin blir nesten 5 kroner dyrere. Nå betaler vi over 70 kroner i avgift på en flaske vin i Norge. Avgiften på røyk øker med 1,5 prosent. For snus øker den med 1,9 prosent.

Endring av skatter

Skatteklasse 2 fjernes. Det vil merkes for ektepar der den ene parten har lav inntekt. Også de som leier ut gjennom Airbnb får en skatt. Før var det fritak for å leie ut egen bolig i korte perioder. Fritaket blir borte.

Noen får kutt i skatten. Det gjelder både for personer og bedrifter. Skattesatsen på alminnelig inntekt var 24 tprosent. Nå blir den 23 prosent. Skatten på verdien på aksjer blir også lavere. Da blir det 80 prosent formueskatt på aksjene istedenfor 90 prosent.

Dyrere moro

Den laveste momsen økes også fra 10 til 12 prosent. Det er momsen som kalles «moro-skatten». Dermed blir det dyrere å gå på kino, se fotball, bo på hotell og å reise med buss og taxi.

Vielse av kommunen

Domstolene skal ikke lenger vie folk borgerlig. Fra 1. januar tar kommunene over jobben. Det betyr at ordfører og varaordfører kan gifte folk. De kan også gi andre i kommunen rett til å vie borgerlig. Trolig vil vielser skje på rådhusene.

Nye regler for antibiotika

Vi bruker så mye antibiotika at bakterier utvikler motstand mot medisinen. Resepter på antibiotika får derfor kortere varighet. De skal gjelde for ti dager. Unntaket er blå resept. De skal fortsatt skal gjelde ett år. Samtidig blir det strengere regler for å få medisin på blå resept.

Ny postgang

Det finnes ikke lenger A-post og B-post. All posten bruker like lang tid. Mange lokalaviser frykter at folk ikke får avisa før flere dager etter utgivelsen.