Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

– Kampen om fjorden er ikke slutt

Det blir lov å dumpe avfall fra gruvedrift i Førdefjorden. Men miljøvernerne gir seg ikke.

Naturvernerne har kjempet. De har lenket seg fast til anleggsmaskiner og fått dyre bøter. De vil ikke at avfall fra gruvedrift skal dumpes i Førdefjorden. Fjorden ligger i Sogn og Fjordane. Men gruveselskapet får nå lov til å legge avfallet i fjorden. Det har EFTAs overvåkingsorgan ESA bestemt. De har ikke funnet brudd på europeiske regler.

– Kampen om Førdefjorden er ikke tapt. Den har bare så vidt begynt, sier Anne-Line Thingnes Førsund til Klar Tale. Hun er med i Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe. De har jobbet for å hindre dumping av avfall i fjorden. Hun fikk først vite om saken da Klar Tale ringte.

– Det er ingen framtid i at mennesker dumper gruveavfall i sjøen. Fjorden og havet må holdes rent. Det er der vi henter mat fra, sier hun.

Norske myndigheter sa ja til å dumpe avfall i fjorden. Det hadde selskapet Nordic Mining spurt om lov til. Men dette ble klaget inn til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Klagerne mente at avfallet fra gruva vil forurense fjorden. Og at dette brøt med lover som Norge er forpliktet til å følge.

ESA har undersøkt saken. De sier at norske myndigheter har forstått reglene riktig. Dermed får gruveselskapet lov til å legge avfall i fjorden. Selskapet vil drive en gruve i Engebøfjellet i Naustdal kommune. Det ligger rett ved fjorden.

Thingnes Førsund sier planen for dumping kan gjøres om. Det er lang tid før dette kan starte. De har forsatt ikke fått lov til å drive gruve. Og hun mener at tida og erfaringen jobber med naturvernerne.

– Vil dere ha flere aksjoner for å stanse gruva og dumpingen?

– Vi kommer til å jobbe på alle måter for å bevare Førdefjorden som i dag. Det kan også innebære aksjoner, sier hun.

Det finnes mer enn 20 steder i norske fjorder der det lagres avfall. Det har den siste tiden vært strid om slikt avfall tre steder. Det er i Førdefjorden, Bøkfjorden i Sør-Varanger og Repparfjorden i Kvalsund. Alle fjordene er nasjonale laksefjorder, skriver nyhetsbyrået NTB.

Avfallet fører ikke til utslipp som skader miljøet. Det mener gruveselskapene og norske myndigheter. Men miljøvernerne er uenige. De mener at flere av kjemikaliene i gruverestene er for dårlig testet. Og at støvet fra avfallet vil få følger for livet i fjorden.

I september bestemte Verdens naturvernunion at de vil stoppe all dumping av gruveavfall i sjøen. Norge og Tyrkia var de eneste landene som stemte mot.