Valg2023

Folkeregisteret

Hva er Folkeregisteret?

Bor du, eller har du bodd, i Norge? Da står navnet ditt i Folkeregisteret.

Folkeregisteret inneholder adressen din, fødselsnummer og mye annet.

Du har plikt til å stå i Folkeregisteret. Og å gi beskjed til myndighetene hvis du flytter.

Folkeregisteret brukes til å lage manntallet. Det er en liste med alle som har stemmerett i Norge.

Er du utenlandsk statsborger? Du kan likevel stemme i kommune- og fylkestingsvalget. Det er hvis du har stått i Folkeregisteret de siste tre årene.

Er du utenlandsk statsborger fra et nordisk land? Da kan du stemme hvis du har vært i Folkeregisteret siden 30. juni.

Har du bodd i utlandet i mer enn ti år? Da må du søke om å komme inn i manntallet igjen. Du søker i kommunen der du sist var folkeregistrert.

På forsiden nå