Nyheter

Dette er «lekkasjene» fra statsbudsjettet

Om kort tid får vi vite hvordan staten vil bruke pengene neste år. Men det er noen hemmeligheter som er avslørt allerede.

Før hvert statsbudsjett kommer det som blir kalt «lekkasjer». Det er hint om at noe kan skje. Det kan være hemmeligheter som er delt med noen i mediene. Men det kan også være noe som politikerne har sagt at skal være med i neste års budsjett. Dette er lekkasjene for statsbudsjettet for 2023.

 • Regjeringen vil kreve inn mer skatt fra de som tjener seg rike på at de får bruke felles natur. Det gjelder både de som driver med oppdrett av fisk og de som lager strøm i norsk natur. De vil også kreve inn ekstra skatt fra strømprodusenter som tjener uvanlig mye på at strøm koster mye penger. Totalt er det ventet at staten skal tjene 33 milliarder kroner ekstra på dette. Hvert år.
 • Regjeringen har laget en plan for å spare strøm. Den er på seks punkter. Ett av disse er at Enova skal bidra med 1,1 milliarder kroner som skal brukes på å spare strøm i norske hjem. Det melder kanalen NRK.
 • Det kan bli mer skatt for folk med formue, ifølge avisa Dagbladet. I fjor måtte folk med formuer over 20 millioner kroner betale mer skatt. Det ble klart etter at regjeringen måtte forhandle med Sosialistisk Venstreparti for å sikre nok støtte til budsjettet.
 • Ifølge Dagbladet kan det også bli endringer i skatt på inntekt. Regjeringen har vært klar på at folk med «vanlige inntekter» på inntil 750.000 kroner skal betale mindre skatt. De som tjener mer, kan bli nødt til å betale mer skatt. Det samme melder avisa Aftenposten. De melder også at det kan bli krav om å betale mer skatt for utbytte fra aksjer.
 • Det har vært uro for at ordningen med fastleger skal slutte å virke. Den skal i utgangspunktet sikre at alle i Norge har en fast lege de kan få hjelp hos, så lenge det er utenfor sykehus. Regjeringen skal være klare til å bruke 690 millioner kroner for å sikre ordningen. 480 millioner skal sikre en god nok finansiering for fastleger fra de begynner i jobben. Dette skal gjelde fra 1. mai neste år. 200 millioner skal sikre at flere leger kan spesialisere seg som allmenn-medisin og bli fastleger. 10 millioner skal bli brukt på å forske på allmennmedisin, har Ingvild Kjerkol sagt til avisa VG. Kjerkol er helseminister.
 • Noen nye eller utvidede veier kan bli utsatt. Noen av disse er E134 Oslofjordforbindelsen, E134 Røldal-Seljestad i Vestland, E6 Megården-Mørsvikbotn i Nordland og E16 Hylland-Slæen i Vestland. De prosjektene som er startet vil verken bli utsatt eller fjernet fra lista. Dermed får det ingen følger for utbyggingen av E18 vestover (Vestkorridoren) mellom Bærum og Asker. Selv om det er mange som er mot veien, fordi de frykter den vil føre til mer biltrafikk inn til Oslo.
 • Ifølge NRK vil regjeringen endre reglene for utenlandske studenter i Norge. De kan bli nødt til å betale for utdanningen i Norge, som har vært gratis til nå. Det er gjort anslag om at dette koster Norge rundt 3,5 milliarder kroner i året.
 • Folkehelse-instituttet (FHI) må gjøre seg klare for å spare mye penger neste år, ifølge avisa Aftenposten. Det skjer selv om de også måtte spare mye penger i 2022. Det er anslag om at FHI kan måtte spare like mye som de bruker på 250 ansatte.
 • Ifølge avisa Vårt Land vil trolig målet om bistand bli brutt. Norge har hatt et mål om at én prosent av nasjonal-inntekten skal bli gitt i bistand. Slik har det vært siden 2016. Men i år har Norge hatt mye mer i nasjonal-inntekt som følge av at staten har tjent mye penger på dyr olje og gass.
 • Kulturminister Anette Trettebergstuen lover 15 millioner kroner ekstra i støtte til skeive organisasjoner, melder NRK. Det er nesten dobbelt så mye som i fjor. Ellers er det mange løfter innen kultur fra Hurdals-plattformen som må vente, sier Trettebergstuen. I 2022 ble rundt 0,9 prosent av statsbudsjettet brukt på kultur. Det blir ingen større andel neste år.
 • Folk som er med i en fagforening kan trekke fra mer av dette på skatten. Fradraget vil bli større, sier en person til Dagbladet. Det nye fradraget blir 7.700 kroner skriver avisa.
 • Ifølge VG vil regjeringen bruke 96 millioner kroner ekstra til sportsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge. Pengene skal bli brukt gjennom stiftelsen BUA.
 • Det blir mindre avgift på diesel, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Han sier til Dagbladet at staten skal kreve inn 1,3 milliarder kroner mindre fra avgiften i neste års statsbudsjett. Ifølge avisa vil dette føre til at prisen på dieselpumpa vil bli rundt 50 øre billigere per liter. Det er etter at en ny CO2-avgift og avgift på biodrivstoff er regnet inn.
 • Elever på videregående skole kan få mer i stipend. De som bor borte fra foreldrene, kan få opptil 660 kroner mer per måned. Det sier folk fra regjeringspartiene til Adresseavisen og VG. Totalt vil det kunne koste staten 57,3 millioner kroner i borteboerstipend, og 50,1 millioner kroner i utstyrs-stipend.
 • Ifølge Dagbladet blir det ny makspris på barnehage. Den blir 3.000 kroner fra neste år. For folk som bor i det som blir kalt tiltaks-sonen i Finnmark og Nord-Troms blir det også gratis barnehage. Det sier flere personer til NRK. Det har vært en tiltaks-sone siden 1990. Årsaken er at det er en region som blant annet slet med få arbeidsplasser og at mange flyttet. Du kan lese mer om den her.
 • Regjeringen vil bruke 900 millioner kroner på unge som sliter. De kaller det «ungdomsløftet». I sitt forslag til statsbudsjettet vil regjeringen satse på flere tiltak for å hjelpe unge inn i arbeid eller utdanning. De vil også gi et bedre tilbud innen psykisk helse, skriver NRK.
 • TV 2 skal prisen bli 20 prosent billigere enn i år. Det skal også være gratis ferje til og fra øyer uten bro eller tunnel til fastlandet. Totalt vil dette koste 390 millioner kroner mer neste år, ifølge Dagsavisen. Dermed skal staten bruke totalt 420 millioner kroner på gratis ferjer og billigere billetter. TV 2 skal ferjeprisene kuttes med 20 prosent sammenlignet med i år, og det ligger også inne peger til gratis ferjer til og fra øyer uten fastlandsforbindelse.
 • Dyrevern-organisasjonen NOAH får null kroner i støtte neste år, melder VG. De har fått 730.000 kroner før.
 • Regjeringen skal bruke 1,5 milliarder kroner på grønn omstilling, sier næringsminister Jan Christian Vestre til VG.
 • Oljeskattepakken blir videreført i regjeringens forslag til statsbudsjett, men det kan komme justeringer, erfarer Dagbladet. Det kan bli justeringer i eller rundt oljeskattepakken for å hente mer penger direkte fra oljeselskapene. Disse beløpene kan bli i milliardklassen, opplyser kilder med innsikt i budsjettarbeidet til avisen.

Siste utgave

På forsiden nå