Nynorsk - klart og kort

NYHENDE PÅ NYNORSK

Her finner du tidligere utgaver av Klart og Kort, som var Klar Tales nynorskavis. Den ble laget med støtte fra Kompetanse Norge, men prosjektet er nå ferdig. Du kan også løse en oppgave til en artikkel i Klart og Kort. Oppgaven finner du under fanen Ukens oppgave.