Klar Tale følger:

WHO

Flere land opplever en kraftig økning av korona.