MIN STEMME
Bilde 1 av 2

– Historiene vekker oss

– Det er så mange som kan bidra og som ikke får lov. Disse historiene er en vekker for oss politikere, sier likestillingsminister Trine Skei Grande.

Klar Tale snakket med Ågot som har afasi, Håkon som er blind, Ragna som er døv, Siv-Anne som har cerebral parese (CP) og Christoffer som har dysleksi. Alle fortalte at de måtte kjempe for det de har rett på.

– Det er rørende historier. Og det en stor vekker for oss som politikere: Vi har mange folk i samfunnet som er flinke og kan bidra, men som ikke får lov. Og de føler at de ikke har de samme rettighetene som alle andre i samfunnet, sier Trine Skei Grande til Klar Tale. Hun er også likestillings- og kulturminister. Grande har selv dysleksi.

Her kan du lese historiene til alle fem. Du kan også se videoer på Facebook.

Bildet er satt sammen av fem. De viser Ågot Valle, Siv-Anne Heggheim, Ragna Huse, Christoffer Liljeflod og Håkon Gisholt.

Grande sier at politikerne ønsker å endre dette.

– Vi vil jobbe med å gi hver enkelt menneske mulighet til å være aktiv i samfunnet. De vil bidra og har rettigheter som alle andre, sier Grande.

Regjeringen vil tvinge myndighetene til å bli mer inkluderende. Staten må ta inn flere folk med ulike utfordringer. Eller de som har hatt pause fra arbeidslivet.

– Mange bedrifter er mye flinkere enn myndighetene. Mange små bedrift gjør det spesielt bra. Det er fordi de kjenner noen. Bedriftene bryr seg om samfunnet rundt seg. De vil at alle skal være en del av det, sier hun.

Grande skryter også av store bedrifter som Ikea og hotell-kjeden Scandic.

– Scandic er kjempeflinke til å inkludere alle typer mennesker som er satt utenfor. For eksempel folk som har vært flyktninger og aldri har gått på skolen, sier hun.

Bildet viser Trine Skei Grande under intervjuet med Klar Tale.

Klar Tale skrev blant annet om Christoffer Liljeflod. Han er voksen og har dysleksi. Han sliter med å finne jobb fordi han ikke an lese og skrive.

– Jeg tror mulig å tilrettelegge veldig mange arbeidsplasser, selv om folk ikke kan lese. Så tror jeg det finnes mange lærere som er gode til å løse problemet. Selv for dem som har store utfordringer, mener Grande.

Christoffer var voksen før han fikk vite at han hadde dysleksi. Slik skal det ikke være, mener Grande.

– Unger som har problemer med å lese, er gode på å skjule det. Men det er jobben til de voksne og skolen å oppdage det, sier hun.

Fem organisasjoner sier det er vanskelig for folk med utfordringer å delta som normalt i samfunnet. De må kjempe for å klare det.

Mange voksne har ikke har det ansvaret de skulle gjort tatt overfor barn med problemer, tror Grande.

– Det er fordi de ikke selv vet hva de skal gjøre, sier Grande.

Vi må ha lærere som har kunnskap nok til også å jobbe med barn med diagnoser, mener hun. Barn som har ekstra behov for folk rundt seg. Det er en kjempeutfordring i norsk skole, sier statsråden.

– Jeg vil ha et tolærer-system. Jeg vil at det at vi er litt forskjellige skal bli sett på som normalt. Og jeg vil ha flere lærere som har spesialutdanning i hvilke utfordringer de har i klasserommet sitt, sier Grande.

Døve frykter at døveskolene blir borte fra norsk skole. Grande forsikrer at regjeringen vil ta vare på tegnspråket.

– Vi skal ta vare på tegnspråk både som språk og kultur. Det betyr også egne skoler, sier hun. Grande mener at barn som har fått implantat for å høre, også bør lære tegnspråk.

– Du blir aldri fullt ut hørende selv med implantater. Da er det viktig at du har kan bli med i miljøet for tegnspråk, sier hun.

Siv-Anne fortalte til Klar Tale at hun ble såret. Folk tror at hun ikke får med seg det som skjer, fordi hun har CP. Grande mener at det er en godt eksempel på hvorfor det er viktig å integrere alle i samfunnet.

– Jeg har flere med CP i partiet mitt Venstre og noen med Downs syndrom. Vi andre lærer masse av det, sier hun.

Bildet viser Trine Skei Grande under intervjuet med Klar Tale.

Grande forklarer at det å legge tilrette i samfunnet, handler om kunnskap.

– Jeg har mange døve venner, Jeg vet sånn omtrent hva jeg skal tenke på når vi går i byen. Min niese har vokst opp med en blind kompis. Hun kan mye mer om det enn hva jeg kan. Vi må leve sammen for å lære av hverandre. Uansett hva som er utfordringen, sier Grande.

For eksempel vil alle som har blitt kjent med noen med CP, forstår hva det er. Hun tror også at vi i livet vil oppleve ting som gjør at vi selv får utfordringer. Som å se dårligere når vi blir eldre eller brekke et bein.

– De aller fleste av oss kommer til å være der engang, sier hun. Grande kaller det funksjons-variasjon.

Grande mener det er en stor verdi å fortelle om utfordringene.

– Første gang jeg fortalte om at jeg hadde dysleksi, var i avisa Aftenposten. Jeg var veldig i tvil om jeg skulle gjøre det. Skulle jeg orke? Så var det en mamma som ringte meg: Datteren hengte opp artikkelen på veggen i soverommet sitt. Da var det verdt det. Det å fortelle om ting, gjør at det blir enklere for andre, sier Grande.

Siste utgave

På forsiden nå