Verden

Nå skal verden prøve å redde jorda

Verden blir varmere. Nå skal verdens ledere møte hverandre for å finne ut av hva vi skal gjøre med klima.

Verdens ledere skal møtes for å snakke om klima. Søndag 6. november starter det som kalles COP27. Det varer helt fram til 18. november. Egypt er vertslandet og Sharm el-Sheik er byen. Det er seks år siden sist et afrikansk land arrangerte møte.

COP27 står for «Conference of the Parties». Hvor partier refererer til de 197 landene som har signert konvensjonen. Dette er 27. gang møte arrangeres. Derav navnet COP27.

Møte kan kalles et slags årsmøte for land som har signert klima-konvensjonen. Det kan også kalles FNs klimatoppmøte. Det er nemlig FN som har hovedansvaret for møte.

---

Hva er klima-konvensjonen?

  • Målet med konvensjonen er å begrense alle lands utslipp av farlige gasser.
  • Den stiller også krav til de som er medlemmer. Konvensjonen skal følge opp at alle land holder det de lover.

Kilde: FN

---

Forrige møte ble sett på som den siste sjansen for jorda. Og land måtte gjøre noe veldig raskt for å snu om på endringene. Lite skjedde og nå er folk redde for at det blir gjort for lite.

Bare det siste året har vi sett mer til ekstremvær. Både europeiske land, afrikanske land og asiatiske land har hatt problemer. Tørke, lite regn og altfor mye regn har vært noen av problemene.

Under årets møte skal land på nytt diskutere over hva de skal gjøre.

Hvem skal kutte utslipp? Hvem skal hjelpe de fattige landene som sliter som følge av klima-endringene? Hvem skal ta støyten?

Målet med årets møte er å få svar på dette.

Fattige land er de som sliter mest. De ser mest til endringene og mange av dem er de som forurenser minst. Derfor ønsker mange av dem å få støtte fra rike land for å håndtere det.

Det er forventet at mer enn 35.000 personer skal delta på møte. Det er også forventet at folk vil protestere rundt møte. Blant annet organisasjoner som kjemper for klima. Og som mener at verdens land gjør for lite.

Forsking sier det samme. Tiden begynner å renne ut for å snu klimakrisen. Det er helt nødvendig at verden samarbeider hvis vi skal klare å endre dette, ifølge FN.

---

Kort om saken

  • Verdens ledere skal møtes for å snakke om klima.
  • Søndag 6. november er det klart for årets klimatoppmøte.
  • Der skal land bestemme hvordan de skal håndtere klima-endringer framover.

---

Siste utgave

På forsiden nå