Verden

Nå starter jobben for å redde regnskogen

I fjor høst vant Inácio Lula da Silva valget i Brasil. Nå er han i gang med å gjøre noe av det han lovet.

Urfolk og miljøvernere var viktige da Lula vant valget mot president Jair Bolsonaro. Nå får folk fra disse gruppene mye makt og ansvar av Lula.

Han har utnevnt flere kjent miljøvernere og urfolk til viktige jobber, blant annet i Funai. Det er etat for urfolk i Brasil. Joenia Wapichana er den første urfolks-kvinnen som skal lede etaten.

De siste årene har Funai vært ledet av folk fra landbruket og hæren, som også støttet Bolsonaro. Både Funai og andre etater med ansvar for miljø fikk mindre makt. Langt færre ble straffet for ulovlig aktivitet i regnskogen Amazonas.

Lula har også bedt Marina Silva bli miljøvernminister igjen. Hun har ved i årene 2003 til 2008. Da ble det hogget langt mindre regnskog enn årene før.

Norge og Tyskland har i flere år gitt penger til Amazonasfondet. Men ingen har fått bruke av pengene siden 2019. Det ble bestemt etter at Bolsonaro fjernet styret i fondet. Til sammen har fondet mer enn 5 milliarder kroner. Disse får Lula nå bruke etter at han lovet å bruke de på vern av Amazonas og folk som bor der, sier regjeringen i Norge.

Under Bolsonaro ble det mindre strenge lover for drift av gruver. Dette blir nå endret slik at det blir tatt mer hensyn til urfolk og miljøvern.

Lula har også laget et eget departement for urfolk. De skal følge opp alt fra grenser til utdanning. Sônia Guajajara får ansvaret for departementet. Hun er den første urfolkskvinnen til å få en så viktig post i en regjering i Brasil.

Regnskogen Amazonas dekker et område som er dobbelt så stort som India. Det gjør at den er svært viktig i kampen mot et endret klima. Skogen tar nemlig til seg mye av klimagassen CO2.

Håpet er at Lula vil lykkes med å bevare mer av Amazonas. Men det kan bli en vanskelig oppgave. Han hadde både gode og dårlige resultater med dette da han styrte landet sist.

Lula vil kunne få motstand fra lokale myndigheter som støttet Bolsonaro. Flere av dem har fortsatt mye makt i regnskogen. Seks av ni delstater i Amazonas har en leder som var for Bolsonaro. Flere av disse er urolige for hva løftene til Lula kan føre til.

Noen mener det kan begrense hvor mye land som kan bli brukt til blant annet jordbruk og gruver. Og at de som gjør det kan bli straffet.

I flere tiår har det vært ulovlig drift av gullgruver i Amazonas. Næringen gir jobb til flere titalls tusen mennesker. Både i Brasil og andre land som Peru og Venezuela. Men det er også noen som taper mye på gruvene.

Urfolk i området er avhengig av elver for å fiske og skaffe drikkevann. Flere av elvene er blitt forurenset med det giftige stoffet kvikksølv.

Andre forventer også at Lula skal gi urfolk nye territorier. Hele 13 stykk. En mulighet er å gjøre Uneiuxi større. Det er en region som ligger øde til, men som er rikt på kultur. Det bor hele 23 urfolk her.

For 40 år siden startet arbeidet med å gjøre grensene til regionen større. Det eneste som gjenstår er at en president skriver under. Da blir regionen 37 prosent større. Lula har hintet om at han er klar for å skrive under.

Mer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå