Verden

Her er 11 Nato-ord som er lure å kunne

«Ratifisering», «allianse» og «toppmøte». Politikerne liker de litt vanskelige ordene.

Natos toppmøte er i gang. Møtet er i Vilnius i Litauen. Der er både statsminister Jonas Gahr Støre og USAs president Joe Biden.

Hva er et toppmøte?

Et toppmøte er egentlig bare et møte der ledere av stater er med. Både presidenter og statsministre. Toppmøter har vært veldig populære etter andre verdenskrig.

Nato er et samarbeid mellom flere land. Blir ett land angrepet, skal alle hjelpe til med å forsvare landet. Nato er en forsvars-allianse.

Hva er en allianse?

En allianse er en slags avtale. Denne er gjerne mellom flere land, partier eller organisasjoner. Avtalen dreier seg om å støtte hverandre. I Nato handler det om å hjelpe hverandre med forsvar.

En av de store sakene handler om Sverige. De ønsker å bli medlem i Nato. Men alle landene i Nato må si ja. Tyrkia har hittil sagt nei. Men nå lover landet å ratifisere medlemskapet.

Hva er å ratifisere?

Ordet kommer fra latin. Det betyr «gyldig» eller «fastsatt». Ved å ratifisere noe, forplikter et land seg til å følge det som er avtalt. De forplikter seg til en avtale som gjelder mellom land.

Land i Nato hjelper Ukraina med våpen. USA vil gi dem klasevåpen. Norge er helt imot slike våpen.

Hva er klasevåpen?

Klasevåpen er en type ammunisjon. Den inneholder mange små bomber. Slike våpen åpner seg i lufta og sprer bombene. Noe som fører til mye lidelse. En konvensjon forbyr slike våpen. Men ikke alle land har forpliktet seg til avtalen. Det bringer oss videre til ordet «konvensjon».

Hva er en konvensjon?

En konvensjon er en enighet. En bindende avtale mellom land. Det er regler som land skal følge.

Jens Stoltenberg fortsetter som sjef i Nato. Hans tittel er egentlig generalsekretær.

Hva er en generalsekretær?

Det er en person som er daglig leder, eller sjef, i en større organisasjon. Generalsekretæren er en person som har fått en jobb. Han eller hun er ikke valgt av en forsamling.

Ukraina ønsker å bli med i Nato. Nå kan landet slippe den såkalte MAP-prosessen.

Hva er MAP?

MAP er kort for «Membership Action Plan». Det er en plan nye medlemmer i Nato må igjennom. Den handler om å få råd, praktisk støtte og hjelp på veien inn i alliansen.

Norge og andre land har sendt sine delegasjoner til toppmøtet. Statsminister Støre er en del av den norske. Han har med seg utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Hva er en delegasjon?

En delegasjon er en gruppe personer. De har fått lov å handle på vegne av et land eller en organisasjon. Verbet å «delegere» vi si å gi arbeid eller myndighet til noen andre.

Sverige er på vei inn i Nato. Finland er allerede med. Nå kan Norden integrere seg sammen, sier Janne Haaland Matlary til kanalen TV 2. Hun er professor ved Universitetet i Oslo.

Hva er integrering?

Vi bruker ofte integrering om innvandrere som skal bli en del av samfunnet. En integrering er å la noe eller noen bli en del av noe større. Et fellesskap.

Toppmøtet i Nato skal komme med en erklæring. Den handler om å støtte Ukraina videre med våpen.

Hva er en erklæring?

En erklæring er en bekreftelse. Enkelt forklart er det et utsagn – det å si noe. En erklæring kan være skrevet eller sagt med ord.

For Nato er det viktig at alle landene bruker penger på forsvar. Bare slik kan alliansen være sterk nok. Hvert land bør bruke minst 2 prosent av sitt BNP.

Hva er BNP?

BNP er kort for bruttonasjonal-produkt. Det er summen av alle varer og tjenester et land produserer. Minus det landet trenger til å produsere. Du kan dele summen på antall personer som bor i landet. Da får du BNP per innbygger. BNP sier noe om størrelsen på økonomien i et land. Og hvor godt folk har det økonomisk.

Andre kilder: FN, NTB, Snl.no, NatoMer fra Verden

Siste utgave

På forsiden nå