Verden

Får store følger

Jenter og kvinner får ikke ta utdanning i Afghanistan. Det vil få store konsekvenser, tror flere.

Taliban tok makta i Afghanistan i 2021. Gruppa bestemte at jenter ikke får ta utdanning. De får bare gå seks år på skole.

Nå har det gått to år. Landet er det eneste i verden som nekter jenter utdanning.

Dette har vært et tema for Verdens-organisasjonen FN. Ledere fra hele verden har møttes i New York i USA.

Talibans forbud har gått utover en million afghanske jenter. Det viser tall fra Unicef. Det er FNs barnefond.

Forbudet har fått konsekvenser. Mange andre land vil ikke ha noe med Taliban å gjøre. Likevel fortsetter Taliban. De har også gjort reglene strengere.

De nekter jenter å gjøre ferdig høyere utdanning. De får ikke besøke offentlige parker. Nesten alle jobber er også forbudt for kvinner.

Taliban har gitt sin grunn for reglene. Det er deres tolkning av islamsk lov. Kvinner skal holdes utenfor alt sosialt og offentlig, ifølge Taliban. De skal også særlig holdes unna utdanning, sier Hassan Abbas. Han er ekspert på Afghanistan.

Andre muslimer mener både jenter og gutter bør få utdanning.

– Taliban har ingen beviser for dette, sier Abbas.

Roza Otunbajeva jobber for FN i Afghanistan. Hun er bekymret for hva som skjer med helse-arbeidere. Kvinner har måttet avslutte studiene.

Afghanske kvinner får jobbe på sykehus og klinikker. Men nå blir ikke flere utdannet. Afghanske kvinner kan ikke gå til mannlige leger.

Hva skjer hvis ingenting endres? Landet får ikke nye leger, jordmødre eller gynekologer.

– Hvordan skal afghanske kvinner få tilgang til helsetjenester?

At kvinner ikke får jobbe får andre konsekvenser. Flere tusen lærere har mistet jobben. Halvparten av menneskene er ikke i jobb. Det går utover familiers økonomi. Det går utover landets økonomi. Og økonomien vil ikke bli bedre når så mange ikke får utdanning.

Barna som får gå på skole fokuserer på å lære Koranen. Dette gjør barna uforberedt på framtiden.

Risikoen blir også høyere for at barn blir giftet bort. Og at de må arbeide som barn, sier FN.

Siste utgave

På forsiden nå