Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Folk med dysleksi må behandles likt

Innvandrere med dysleksi må få samme rettigheter som nordmenn med dysleksi. Det er temaet i ukens leder.

Innvandrere med dysleksi får ikke bruke hjelpemidler på prøve i norsk. Det skriver Klar Tale om denne uka.

Samtidig får norske med dysleksi bruke slike hjelpemidler. Det er vanlig på eksamen og på prøver.

Innvandrere som kommer til Norge, har gjerne store utfordringer fra før av. De skal lære seg et nytt språk. De skal finne seg til rette i et nytt samfunn. De må integreres for å fungere i Norge.

Å bestå prøven i norsk språk er svært viktig. Den er viktig for å få jobb og et selvstendig liv i Norge. Myndighetene har ønsket å bruke prøven for å vurdere økonomisk støtte. Dersom folk ikke består prøven i språk, kan det få alvorlige følger for framtida.

Derfor er det så viktig at dyslektikerne får den hjelpen de trenger. Da vil de kunne få vist hvor gode de er blitt i sitt nye språk. Uten at andre problemer skal ødelegge for resultatet. Da er ikke et prøve-prosjekt nok.

Folk med dysleksi må bli behandlet likt. Det skal ikke være forskjell i rettigheter for innvandrere og norske. Det må på plass raskest mulig.

Emneord

mening