Klar mening

– Til de som skal arve jorda

Mange unge føler seg sviktet. De ser gapet mellom krisen vi står i og mangelen på handling.

Dette er et debattinnlegg. Meningene er skribentens egne. Din klare mening kan sendes inn her.

Vi lever midt i det som forskere kaller en klimakrise. Vi mister planter, fugler, dyr og natur hver dag. Skog over hele verden hogges ned.

Mye natur blir lagt under asfalt. Eller så blir det omgjort til områder med industri eller beitemark.

Samtidig øker klodens gjennomsnitts-temperatur hvert tiår. Det blir vanskeligere for mange fattige folk å dyrke nok mat. Noen steder blir det mer flom. Andre steder blir det mer tørke.

FN slår alarm, gang på gang.

Mange unge føler seg sviktet. De ser gapet mellom krisen vi står i og mangelen på handling.

Besteforeldrenes klimaaksjon er bekymret. Vi ønsker å gi barn og barnebarn en bedre klode å vokse opp på.

Vi krever at politikerne våre går foran som et godt eksempel. De må ta avgjørelser som viser at de skjønner alvoret.

Det betyr, blant annet:

  • Vi må slutte å lete etter mer olje.
  • De flotte nord-områdene i Arktis må beskyttes mot miljø-ødeleggelse.
  • Det må bli mer energi-sparing. Og mindre bygging av veier som ødelegger naturen.
  • Vi må gi mer klimastøtte til fattige land.
  • Barn og unge må lære å ta gode og miljøvennlige valg. Både innen utdanning, arbeid og forbruk.

Og du og jeg, vi må kjøpe mindre. Vi må resirkulere mer og bry oss mer om naturen.

Vi og politikerne må ta på alvor det som står i paragraf 112 i den norske grunnloven. Der står det at alle har rett til et godt miljø. Der muligheten til å produsere ting og mangfold må tas vare på. Hvor vi bruker naturen på en måte som tar vare på generasjoner nå og i framtiden.

Flere vet at vi står overfor mange viktige veivalg de neste årene. Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon vil gjøre vårt for å minne alle på det.

Siste utgave

På forsiden nå