Leder
Bildet er av en person med munnbind som holder opp en hjemmetest for korona. Testen viser spor av smitte. Foto: Erik Johansen / NTB

Den usynlige sykdommen

Korona-pandemien er over, trodde vi. Men nå sprer viruset seg på ny. For noen var viruset dødelig. Andre sliter med at viruset har snudd helt om på livet.

12. mars 2020 stengte Norge. Årsaken var korona-pandemien. Folk fikk ikke treffe hverandre. Vi jobbet hjemmefra. Alt for å hindre smitte. Det var da Sanja Salih ble smittet med korona. Mer enn to år etter sliter hun fortsatt med senvirkninger av sykdommen.

Long covid, eller lang-korona. Senvirkningene etter korona kan være svært alvorlige. Nå sitter de syke alene hjemme. Folk som Salih har ikke lenger krefter til å jobbe eller å være mye sosial.

Politikere og myndigheter var tett på da pandemien var som verst. De laget planer for å følge opp dem som har fått senskader. Men folk som Salih klarer ikke følge opplegget. Hun er ikke alene. Men det finnes ingen nasjonal oversikt over hvor mange som fortsatt har problemer etter korona.

Myndighetene bør gjennomføre en nasjonal kartlegging. Da kan folk som allerede sliter, få bedre helsehjelp. Det vil også gjøre Norge mer rustet til å håndtere en pandemi i framtida. Og det kan bidra til at de som var syke, får bedre liv. Å gi folk med long-covid hjelp er like viktig som vaksiner og behandling.

Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå