Leder

Samarbeid om jobb gir integrering

Å finne jobb og riktig jobb kan være en utfordring for innvandrere i Norge. Da hjelper det med samarbeid.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

Innvandrere og flyktninger kommer til Norge for å skape seg et nytt liv. I et liv er familie, hjem, jobb og inntekt viktig. I et nytt land er det også avgjørende å lære seg språket. Da blir alt mye lettere.

Hver og en som kommer, har med seg kunnskap. Noen har en utdannelse, andre et håndverk. De har hatt en jobb de har mestret godt. Da er det naturlig å ønske seg en slik jobb i et nytt land.

Men altfor få av innvandrerne får brukt det de kan. Fire av ti innvandrere får ikke brukt utdanning og kunnskap i jobben sin. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Klar Tale skriver denne uka om samarbeidet mellom Globale Sandefjord, kommunen og etaten Nav. De sikrer at flere innvandrere får brukt kompetansen sin og får jobb. Som Getjana Hykaj fra Albania, som er intervjuet i ukas avis.

Myndighetene har som mål om at alle innvandrere skal ut i jobb, sa statssekretær Nancy Herz tidligere i år. Det er ikke nok.

Folk må få brukt seg selv for å gjøre sitt beste. Også i jobben sin. Derfor er riktig jobb også avgjørende for intergrering. Myndighetene bør ta med seg de gode erfaringene fra organisasjoner og arbeidslivet. Det kan være en oppskrift på å lykkes med både integrering og jobb for innvandrerne.


Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå