Leder

En dag vi skal være stolte av

Samene feirer sin nasjonaldag. Den bør hele Norge se verdien i.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

6. februar er det samefolkets dag, samenes nasjonaldag. Det er en utrolig viktig dag, som hele Norge bør huske på.

Lihkku beivviin! heter det på nordsamisk. Gratulerer med dagen!

Vårt urfolk har sin egen dag. Dagen markerer dagen det første sametinget samlet seg i Norge. Sametinget sørger for at vårt urfolk får sine rettigheter. Der ligger viktige beslutninger knyttet til samisk språk, kultur og næringsliv.

Vi vet for lite om samene, sier Ane Margrethe Ugelvik til Klar Tale. Hun har helt rett. Vi kjenner flagget. Vi vet at det finnes flere samiske språk. For mange er den samiske kofta et tydelig tegn på det samiske. Men få av oss snakker samisk.

For noen år siden traff jeg daværende sametingspresident Aili Keskitalo. Vi snakket om verdien av natur. Jeg har også bodd et år i Finnmark og kommet tett på den samiske kulturen. Det lærte meg mye.

Ikke alle er så heldige. Kanskje føles det samiske ganske fjernt. Den samiske nasjonaldagen er derfor ekstra viktig. Den samler det samiske folket. Men den er også en påminnelse om hvilket rikt urfolk som Norge har. Og hvor mye det har å si for oss.

Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå