Leder

Hvordan skal Norge bruke penger?

Fredag kommer statsbudsjettet. Da får vi vite hva Norge skal bruke pengene sine på.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

En av de store sakene på høsten er statsbudsjettet. Fredag sier regjeringen hvordan de vil bruke penger i 2024. Fortsatt tjener staten mye penger på olje og gass. Skatter og avgifter fra folk og bedrifter er også med på å betale for alt vi trenger.

I fjor foreslo regjeringen å bruke rundt 1.700 milliarder kroner i 2023. En sum som er vanskelig å ta innover seg. Men det koster å drive et land. Det koster også å hjelpe andre land i nød.

Nå strever folk i Norge med regningene. Mye er blitt dyrt, og lånet på huset blir bare dyrere og dyrere. Det er kanskje lett å tenke at Norge bør hjelpe sitt eget folk framfor andre land. Men bistanden Norge gir, er utrolig viktig. Verden er urolig. Krig i Ukraina, endret klima og en pandemi som satte verden i en svært vanskelig situasjon.

Verden er liten. Vi bor tett på hverandre og reiser mye. Og problemene i verden må vi bekjempe sammen. Alle som kan, må hjelpe til. Bistand kan komme klimasaken til gode. Den kan bedre folks helse og sørge for utdanning og likestilling.

En bedre verden er bedre for oss alle.

Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå