Leder

Legg til rette for dem med dysleksi

Se for deg at du har hatt en jobb i mange år.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for hva avisen mener.

En jobb som du har mestret. Kanskje var ikke skole tingen for deg, så du begynte å jobbe tidlig. Allerede som 15-16-åring. For selv om skole, lesing og skriving ikke var noe for deg, var jobben noe du fikk til.

Helt til nå.

Vi skal ikke mange tiår tilbake i tid for å finne eksempler på at elever med dysleksi ble sett på som dumme. Vanskelige skoleelever. Mange fikk ingen oppfølging.

Kanskje måtte de skjule at de rett og slett ikke klarte å lese og skrive. Slike situasjoner kan også oppstå på arbeidsplasser, når kravene til skriftlighet blir helt andre enn før.

Prosjektet dysleksivennlig arbeidsplass legger til rette for ansatte som sliter med å lese og skrive. Fokuset har gjerne vært på skolene. Men i arbeidslivet er det mange som aldri har fått hjelp med sine lese- og skriveutfordringer.

For dem er det ekstra viktig å få tilrettelegging, så de kan fortsette å gjøre en like god jobb som før kravene til skriftlighet økte i samfunnet.

Mer fra Leder

Siste utgave

På forsiden nå