Hør teksten
Dine innstillinger

Bakgrunnsfarge

Tekst-type

Tekst-størrelse

Forklar ord med symboler

Vise bilder

Som abonnent på Klar Tale får du:

Läs mer
Artikkel Side

Spillet om iskanten

Politikerne er uenige om hvor iskanten skal gå. Men striden er for alvorlig til å være et politisk spill.

Politikerne er uenige om hvor iskanten skal gå. Noen vil flytte grensa sørover. Andre mener den bør gå lenger nord. Slik kan Norge bore etter mer olje. Det kan gi Norge ekstra inntekter.
Ekspertene er også uenige om iskanten og sonen rundt. Noen mener at vi bør verne et større område enn i dag. Det har med mengden is å gjøre. Andre mener iskant-sonen bør flyttes nordover. Det skjer fordi havisen smelter og iskanten flytter seg. Det åpner igjen for større muligheter for industri. Uten fare for dyrelivet.
Dyreliv, fisk og fugler er avhengig av området der isen slutter. Slike områder er sårbare. Klima-endringer påvirker allerede livet i havet. Mer av isen smelter. Temperaturen i sjøen stiger, med de mange, alvorlige følger det får.
I denne saken må politikerne klare å se ting i en større sammenheng. Norge har et spesielt ansvar: Vi må sikre at arter overlever i våre nordlige strøk. Striden om iskanten er for alvorlig til å være et politisk spill.

Emneord

mening