Norge

Nav har gjort ny feil

Nav innrømmer ny feil. De ber folk som kan være rammet, om å ta kontakt. Nok en gang kan flere være uriktig dømt.

Nav har i årevis tolket regler for trygd på feil måte. Den såkalte Nav-skandalen ble kjent i 2019. Folk hadde tatt med trygd utenlands. Og flere ble straffet med fengsel. Men europeiske regler ga dem egentlig lov. Og disse EØS-reglene skulle Norge fulgt.

Nå innrømmer velferds-etaten Nav en ny feil. Den gjelder også norsk trygd til folk i utlandet. Og feil har blitt gjort siden 1994. Nå endrer Nav praksis.

Det gjelder barnetrygd, kontant-støtte og stønad til enslig mor eller far.

– Vi ber folk som tror de kan være berørt, om å ta kontakt med oss. Vi har ikke oversikt over hvem dette kan gjelde, sier Eve Vangsnes Bergli i Nav.

For barnetrygd til enslige foreldre har feilen vart siden 1. januar 1994. For kontant-støtte har feilen vart siden 1. august 1998. Det er hele perioden det har vært mulig å få slik støtte i Norge.

Henry John Mæland er sette-riksadvokat. Han sier til avisa VG de jobber med å se gjennom gamle straffesaker for å finne ut om folk er dømt ved en feil.

– Vi holder nå på å gå igjennom flere saker som Nav har sendt til oss. Jeg har så langt ingen oversikt over hvor mange saker som kan være berørt av at reglene er brukt på feil måte, sier Mæland.

Slik er endringene, ifølge Nav:

Foreldre som bor sammen med barnet i et annet EØS-land, kan ha en selvstendig rett til familie-ytelser fra Norge.

Det skal ikke lenger skilles mellom foreldre som aldri har bodd sammen og gifte, skilte, separerte eller tidligere samboende foreldre.

Også foreldre som aldri har bodd sammen, har rett til familie-ytelser fra Norge. Hvis en av foreldrene har rett på trygd fra Norge.

Årsaken til at Nav endrer praksis, er en uttalelse fra Efta-domstolen. Den avgjør om landene Norge, Island og Liechtenstein følger reglene som de skal. De har en avtale med Den europeiske union (EU).

Domstolen mener at enslige foreldre får en form for overgangs-stønad når de får kontant-støtte eller barnetrygd. Og at overgangs-stønader er en del av det som blir kalt trygde-forordningen, som er regler Norge skal følge.


Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå