Norge

Mange muslimer føler seg ikke hjemme i det norske samfunnet

Mange muslimer opplever å ikke høre til i det norske samfunnet. Det gjelder nesten halvparten av muslimer i Norge.

Over fire av ti muslimer i Norge føler seg utestengt fra det norske fellesskapet. Det viser en ny rapport. Rapporten legger fram funn fra en studie. 821 muslimer har svart på studien.

– Flere muslimer rapporterer at de har opplevd diskriminering. Det er vanskelig å måle kun etter folks opplevelser. Men svarene gir innsikt i erfaringer, sier Cora Alexa Døving til avisa Aftenposten. Døving er forsker ved HL-senteret.

HL-senteret har laget rapporten sammen med Likestillings-senteret KUN. Den er bestilt av Integrerings- og mangfolds-direktoratet (Imdi).

Det er en psykisk belastning for muslimer å oppleve diskriminering, viser rapporten. Over tre av ti skjuler religionen sin av frykt for negative holdninger.

Både og kvinner og menn forteller at de blir utestengt på jobb på grunn av religion. Én av fire har opplevd trakassering i det offentlige det siste året.

Mange opplever også at media skriver mye negativt om muslimer.


Siste utgave

På forsiden nå