Norge

Hva gjør du når du har for lite penger til mat?

Ingen skal sulte i Norge, sier politikere. Men er det sant?

Røde tall lyser mot deg i nettbanken. Kjøleskapet er tomt, og snart skal du betale strømmen. Uten å ha ei krone. Hva gjør du når kontoen er tom og du er sulten?

Du kan be det offentlige om hjelp i en slik situasjon. Etaten Nav har flere ordninger for deg som har det tøft.

Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en penge-støtte. Du kan få den i en midlertidig periode. Støtten skal hjelpe deg som har for lite penger til nødvendige ting, som mat, lege, strøm og husleie. Du må bo lovlig i Norge for å få sosialhjelp, og du søker på Navs hjemmesider.

Du må ha utnyttet andre muligheter for inntekt fullt ut. Som jobb og annen støtte. Og likevel ha for lite. Nav vurderer da om du kan få sosialhjelp. Og hvor mye du trenger i din situasjon.

Omtrent 120.000 personer fikk sosialhjelp i 2021. Det viser de nyeste tallene fra Statistisk sentralbyrå. I gjennom-snitt fikk de over 10.000 kroner i måneden.

Men nå søker flere slik hjelp. Regjeringen ba Nav om nye tall i fjor. 18 prosent flere søkte om sosialhjelp i oktober, sammenlignet med oktober 2021. En viktig årsak var alle flyktningene fra Ukraina.

– Alle merker at prisene har steget mer enn normalt. Flere har behov for hjelp, sa arbeidsminister Marte Mjøs Persen.

Hjelp i nød

Du kan få penger i en nød-situasjon. Denne hjelpa er ment å vare bare en kort stund. Den dekker kun det mest nødvendige, som mat og reise. Du søker på samme måte som ved sosialhjelp.

Nav kan også finne et sted du kan bo midlertidig hvis du er i nød. Du må kontakte ditt Nav-kontor om denne hjelpa. Eksempel på nød kan være brann eller et samlivs-brudd.

Bostøtte

Etaten Husbanken kan også hjelpe. Det gjelder for deg med liten inntekt som må betale mye for å bo. Du søker hjelpa gjennom kommunen din.

Strøm

Sosialhjelp fra Nav kan hjelpe deg med å betale strøm. Men også regjeringen betaler noe av regninga for oss alle. Årsaken er at strøm er blitt ekstra dyrt. Ordningen varer ut neste år. De som får bostøtte, kan også få mer hjelp med strøm.

Er du flyktning?

Staten (UDI) hjelper deg når du kommer til Norge. Du får bo på et mottak og senere i en kommune. Kommunen skal hjelpe deg slik at du har noe å leve av. Det er mens du lærer deg norsk og om samfunnet (introduksjons-programmet). Du som flyktning kan også søke om sosialhjelp, som beskrevet over.

Annen støtte

Det offentlige hjelper oss også i andre situasjoner. Som når vi må slutte i jobben eller blir syke. Men disse ordningene krever at du oppfyller andre vilkår. Du kan lese mer om slike støtter på Navs nettside.

Frivillige og organisasjoner

Flere organisasjoner deler ut mat og klær til folk. En av dem er Frelsesarmeen, som Klar Tale besøkte i fjor. En annen er Fattighuset. De holder til i Oslo. Kirkens Bymisjon finnes mange steder i Norge. De hjelper folk med mat, overnatting og utstyr. De merker at flere trenger hjelp nå enn før:

---

Fakta: Dyrere varer og tjenester

  • Mat, drivstoff, tjenester og strøm er blitt dyrere.
  • Denne prisveksten fører til dyrere rente.
  • Mange strever når de må betale mer for alt.

---Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå