Norge

12 departementer utsatt for dataangrep

Myndighetenes datasystemer er blitt angrepet. Nå jobber flere med å sikre at alt er trygt.

Noen har angrepet norske myndigheters datasystemer. Det skjedde 12. juli. Nå jobber de med å finne ut av hva som har skjedd.

Dette er svært alvorlig, ifølge Departementet for sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

DSS oppdaget angrepet. Det skal være snakk om 12 departementer som er blitt angrepet.

– Vi tar denne hendelsen svært alvorlig. DSS samarbeider tett med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og politiet. De har gjort ting for å håndtere angrepet. Og vi følger situasjonen tett. Det sier Sigbjørn Gjelsvik. Han er minister for kommunal og distrikt.

Noen av tiltakene handler om tilgang til DSS sine tjenester på mobil og e-post. Men de kan likevel jobbe som normalt på datamaskinene sine på kontoret eller hjemmefra, ifølge Gjelsvik.

Politiet, Kripos og Politiets sikkerhets-tjeneste (PST) etterforsker saken. De skal finne ut hvem som kan ha angrepet systemene. De skal også finne ut av hvordan det kunne skje.

Kripos sier de jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Vi etterforsker nå saken for å søke å finne ut av hva som har skjedd. Og hvem som kan ha gjort det og hvordan det har skjedd, sier Kripos.

---

Kort om saken

  • Noen har angrepet norske myndigheters datasystemer.
  • 12 departement skal være påvirket av angrepet.
  • Regjeringen sier de kan jobbe som normalt, men at de mister tilgangen til noen tjenester.

---

Siste utgave

På forsiden nå