Norge

Hva skjer med Nav-ofrene?

Nav tolket reglene sine feil. Det førte til at flere fikk straff, som de aldri skulle ha hatt. Nå går de rettens vei for å få erstatning.

Rune Halseth, Marianne Evensen og Anette Irgens ble alle straffet for å ha brutt reglene til Nav. Det mente i hvert fall Nav selv.

De tre skal ha vært i utlandet, samtidig som de mottok penger fra Nav.

Senere har det vist seg at Nav tolket sine egne regler helt feil. Og at de tre personene ble straffet med en feil. Halseth og Evensen har også vært fengslet som følge av feilen. De ble dømt for trygdesvindel.

Halseth, Evensen og Irgens har fått en del penger som en beklagelse fra myndighetene. Halseth har fått 150.000 kroner. Mens Evensen har fått 100.000 kroner.

Denne saken er en del av det som blir kalt «Nav-skandalen» eller «Trygdeskandalen». Klar Tale har også skrevet en del om disse sakene. Les en kort oppsummering av sakene her.

Halseth, Evensen og Irgens går nå til retten. De ønsker enda mer penger som en unnskyldning. De mener de har blitt skadd både fysisk og mentalt av det som har skjedd. De mener også at dette er et brudd på menneske-rettighetene.

Rettssaken skal vare en hel uke. Myndighetene sier de ikke skal få mer penger. De mener de har allerede fått det de hadde rett på.

Det kan være mange flere som er blitt urettferdig straffet som følge av at reglene ble tolket feil.

Nav har vurdert 15.270 saker om tilbakekreving av penger. De har også sett på 47.400 saker stans av støtte, avslag på støtte eller få støtte over en mindre periode.

---

  • 790 personer har blitt bedt om å betale penger tilbake til Nav. Selv om de egentlig ikke skulle ha gjort det. Nav har gjort feil og sagt at de har fått for mye penger, og vil ha det tilbake.
  • 6.401 personer har fått beskjed fra Nav om at de ikke får støtte lenger.
  • 299 personer har fått beskjed om å betale tilbake penger. Samtidig som de har fått beskjed om at de ikke får støtte lenger.

---

Mer fra Norge

Siste utgave

På forsiden nå